ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


Engineering Circulars

Date
DTE Order No.
Subject
24-05-18 DTE 01 SCH(1) 2017-18 SC ST Engineering students Fee concession for 2017-18
08-05-18 DTE/05/ACM(1)/2018-19 To surrender last year seats to KEA to fill up the same in 2018 through lateral entry to diploma students
09-03-18 ED1 6 TEC 2018 ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
30-11-2017 DTE 04 SCH(1) 2017-18 Physically Disabled Students Scholarships Applications
09-10-17 DTE 04 SCH(1) 2017-18 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಪ್ರವರ್ಗವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು
16-09-17 DTE 01 SPS 01 2017 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
16-09-17 DTE 01 SPS 01 2017 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
13-09-17 DTE 04 SCH(1) 2017-18 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ
12-009-17 DTE 05 SCH(1) 2017-18 Post metric and Merit-Cum Scholarship for students belonging to minority communities for 2017-18
30-08-17 DTE 53 ACM(1) 2017-18 Send Statistics of SC/ST/OBC first year 2017-18 students studying in Govt & Aided Engineering colleges
    ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
28-07-17 DTE 04 SCH(1) 2017-18 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಕಲ ಚೇತನ ಸಬಲಿಕರಣಕ್ಕಾಗಿ 06 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
17-08-17 DTE 35 ACM(1) 2017-18 Admission Approval notification & dates For Management & Comed-k seats in engineering colleges
27-07-17 DTE/02/SCH(2)/2017-18 ರಕ್ಷಣಾದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳು /ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ
27-07-17 DTE/02/SCH(2)/2017-18 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ BE/ME ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯತಿ ಅರ್ಜಿ
27-07-17 DTE/02/SCH(2)/2017-18 ಎಚ್‌ಐ‌ವಿ /ಲೆಪ್ರೆಸಿ ರೋಗಪೀಡಿತರಾದ ಪೋಷಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ
05-07-17 DTE/04/SCH(1)/2017-18 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಶ್ಮಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ
03-06-17 DTE/28/SCH(1)/2015-16 ಜಮ್ಮು & ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
24-05-17 DTE/05/ACM(1)/2017-18 To fill left over enginering seats through lateral entry admission in Govt and aided engineering colleges in2017-18
23-12-16 DTE/39/ACM(1) 2016-17 All Engineering colleges to submit fee details in the attached annexure-Very Urgent
23-12-16 DTE/38/ACM(1) 2016-17 Not to demand fees when students discontinued from their studies
26-12-16 DTE/10/SCH(1)/2016-17/4717 Send the scholarship application details of SC/ST and defence students from 2005-06 to 2015-16
24-10-16 DTE 27 SCH(1) 2016-17/2067 Post matric and merit cum means Scholarships from department of minorities for 2016-17
22-09-16 DTE/28/SCH(1)/2015-16 Special Student scholarships to J and K students
    Final list of Engineering Colleges for Admission approval
    Tentative list of Engineering Colleges for Admission approval
    Admission approval of Comedk and Management quota Engineering seats
10-08-16 ED 49 TEC 2016 Colleges not to insist fees from SC/ST students for professional courses
08-08-16 DTE/19/ACM(1)2016-17 To fill CET unfilled seats within 15-08-16
    Fee Structure and Seat Sharing of Bachelor of Architecture
05-08-16 DTE/19/ACM(1)2016-17 Admission date extended for unfilled seats in Govt. Engineering colleges
    Regarding Excess fees collection in Aided/private engineering colleges
01-08-16 DTE 04 SCH(2) 2016-17 Free education and scholarship to children of HIV/AIDs/Leprosy parents for Engg. and polytechnic students for 2016-17
01-08-16 DTE 18SCH(1) 2016-17 Defence scholarships to engineering students
01-08-16 DTE 17 SCH(2) 2016-17 Fee consession for 2016-17 for BE,BTech,BArch,ME and MTech SC/ST students whose parental income is 2.5 to 10 lakhs rupees
06-07-16 DTE 01 SCH(1) 2016-17 SC/ST students Fee concession revision
21-06-16 DTE 05 SCH(1) 2016-17 Online on the National e-Scholarship portal
20-06-16 DTE 02 SCH(1) 2016-17 Bank details of Defence students scholarships
29-03-2016 DTE/63/ACM(1)/2015-16 To fill first year engineering seats of 2015-16
14-01-16 DTE 21 SCH(1) 2015-16 SC ST Engineering students Fee concession-updated
21-12-2-15 DTE 55 EST 4 (A)/ 2011 /3082 Information on senior/selection grade lecturersof aided engineering colleges
18-12-2015 DTE/06/SCH(2)/2015-16/3020 Free education and scholarship to HIV/AIDs/Leprocy parents children in polytechnicsfor 2015-16
08-12-2015 DTE 55 EST 4 (A) 2011/2948 Information of Senior /selection grade lecturers prior to 2006 in Aided Engineering colleges
09-12-2015 DTE/01/SCH(1)/2015-16 Submit Bank Account details of SC/ST,Defence and Pratibha Puraskar students applied for scholarship -Urgent