ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಗಳು -ಅಭಿವೃದ್ದಿ Govt. Orders Development


ದಿನಾಂಕ Date
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ DTE Order No.
ವಿಷಯ Subject
14-06-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 38 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ (2) 2019 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ Library Science and Information Management ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು Library and Information Science ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
04-04-19 ಇ‌ಡಿ 23 ಎಚ್‌ಪಿ‌ಟಿ 2019 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ
30-04-19 ಸಿ ಆಸು ಇ 5 ಹೆಚ್ ಪಿ ಎ 2019 ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ನಡುವಣ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು-ಸೂಕ್ತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಪಾಲನೆ ಕುರಿತಾದ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಸೂಚನೆಗಳು
29-04-19 ಡಿಪಿಎಆರ್ 72 ಎಚ್ ಜಿ ಜಿ 2019 ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳು
04-04-19 DTE 19 DVP(2) 2018 ವಿವಿಧ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
04-04-19 DTE 19 DVP(2) 2018 ವಿವಿಧ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
    ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು / ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಕುರಿತಂತೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಆದೇಶ
    2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಬಗ್ಗೆ Ongoing order for the year 2018-2019 under state scheme
09-08-18 DTE 06 DVP(2) 2018 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ Course wise admission and govt approval for Private polytechnics for 2018-19
01-08-18 DTE 07 DVP(2) 2017 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ Course wise admission and govt approval for Govt Polytechnics for 2018-19
01-08-18 DTE 08 DVP(2) 2018 2018-19 ನೇ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ Course wise admission and govt approval for Aided polytechnics for 2018-19
01-08-18 DTE 42 DVP(2) 2017 Minority status extension to Anjuman polytechnic, Hubli
01-08-18 DTE 05DVP(1) 2018,(1),(2) Permission to start JTS to Sri Annapoorneswari samsthe ,Ballary Dist
19-07-18  

Synchronise Revenue and Expenditures

15-06-18 DTE 04 DVP(2) 2018 Minority status extension to Tippu Shahid polytechnic, KCT polytechnic, Anjuman-A-Islam and PA polytechnics
22-05-18 DTE 01 DVP(2) 2018 NOC for change in location of GFTI, Hesaragatta, Bengaluru
22-05-18 DTE 37 DVP(2) 2017 Minority status extension to Gomatesh polytechnic, Bharatesh polytechnic,Belagavi
02-03-18 DTE 38 DVP(2) 2018 Closure of Ceramic Engineering course in GPT karwar
28-03-18 DTE 38 DVP(2) 2018 Closure of IS course in Ananda Marga Polytechnic,Kolar(D)
28-03-18 DTE 45 DVP(2) 2018 NOC for change in location of GPT, Bidar
21-08-17 DTE 07 DVP(2) 2017/1379 2017-18 ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ
22-02-18 DTE 33 BLD 2015 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ನಡವಳಿಗಳು
16-02-18 ED 12 TPE 2018 NOC to closure of courses at KJTETP, Mulabagilu and RETP,Srinivaspura
07-02-17 DTE 32 DVP (2) 2017 NOC to change of name of the Institute Skytech foundation , Dharwad
24-01-18 DTE 01 EST(9) 2017 ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದೇ ತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
23-12-17 DTE 26 DVP(2) 2017 NOC for changing the course name from Civil Draftsmanship to Civil Engineering
11-12-17 DTE 13 DVP(2) 2017 ಜೆ.ವಿ ಮಂಡಲ್ಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮಿತಿ ಬಗ್ಗೆ
09-11-17 DTE 07 DVP(2) 2017 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಇನ್ ಟೇಕ್ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ
10-10-17 DTE 07 DVP(2) 2017 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನಿಗದಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ
14-09-17 DTE 12 DVP(2) 2017 STTFP,ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು SLJP,ಗೋಕಾಕ ದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ
30-08-17 DTE 04 DVP(2) 2017 Permission for Mining Engineering course at Sayikrishna Polytechnic KGF
21-08-17 DTE 06 DVP(2) 2017/1379 2017-18 ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ
19-07-17 DTE/40/ಚಿಕಘ /2014-15/1030 ಚಿತ್ರಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ/ಶಾಲೆಗಳ ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
15-07-17 DTE 05 DVP(2) 2017 2017-18 ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ
10-07-17 DTE 06 DVP(2) 2017 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನಿಗದಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ
10-07-17 DTE 10 DVP(2) 2017 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ S.L.T ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ
03-07-17 DTE 08 DVP(2) 2017 ಅಂಜುಮನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗ
01-07-17 DTE 05 DVP(2) 2017 //ಈ‌ಡಿ 61 ಟಿ‌ಪಿ‌ಈ 2017 2017-18 ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ
31-05-17 DTE 06 SPS(1) 2017 ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿ ಕುರಿತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿನಾಯಿತಿ ಬಗ್ಗೆ
11-01-17 DTE 09 DVP(2), DTE 14 DVP(2), DTE 15 DVP(2) ,DTE 17 DVP(2), DTE 18 DVP(2) ,2015 Minority status to TSIT Hubli, KCTP Kalaburgi, SDMP Ujire, MSP Bijapura and, Anjuman Polytechnic Hubli.
09-01-17 DTE 16 DVP(2) 2015 Minority status to P A Polytechnic ,Mangalore during 2016-17
21-09-16 ED 82 TPE 2016 Government Sanction of intake of Tagore Memorial Polytechnic, Shivagiri
20-09-16 DTE 21 DVP(2) 2015 Minority status to Anjuman-A-Islam Polytechnic,Gadag
06-09-16 DTE 06 DVP(2) 2016 Permission to start two new courses in Visveshwaraiah Polytechnic
18-08-16 DTE 01 DVP(2) 2016 Course wise intake approval in Government Polytechnics
18-08-16 DTE 01 DVP(2) 2016 Course wise intake approval in Aided Polytechnics
09-08-16 DTE 08 DVP(2) 2016 Start of R L Jalappa Polytechnic in Doddaballapura
02-08-16 DTE 03 DVP(2) 2016 Student intake to Government polytechnics during 2016-17
02-08-16 DTE 03 DVP(2) 2016 Student intake to Aided polytechnics during 2016-17
02-08-16 DTE 03 DVP(2) 2016 Student intake to Private polytechnics during 2016-17
10-12-2015 DTE 01 DVP(2) 2015 Coursewise approval for GPT Hosadurga 2015-16
31-10-2015 DTE 64 RIP(2) 2015 Use of old computers and peripherals
19-10-2015 DTE 01 DVP(2) 2015 Coursewise admission approval for Government polytechnics2015-16
20-10-2015 DTE 03 DVP(2) 2015 Coursewise admission approval for Private polytechnics2015-16
15-09-2015 DTE 02 DVP (2) 2015 Coursewise admission and recognition in Aided Polytechnics
09-07-2015 DTE 01 DVP (2) 2015 Coursewise intake of Government Polytechnics(sl.no.01-42) for 2015-16
14-08-2015 DTE 03 DVP(2) 2015 Coursewise intake for Private polytechnics for 2015-16
14-08-2015 DTE 01 DVP(2) 2015 Coursewise intake for Government Polytechnics for 2015-16
14-08-2015 DTE 07 DVP(2) 2015 Change in the name of JSS PHP ,Mysore
27-07-2015 DTE27 DVP(2)2015 Extension of Religious minority status to Anjuman Polytechnic Hubli for 2015-16
23-07-15 ED 164 TPE 2015 Change of Programme name from "Diploma in Business Administration" to "Modern Office Management"
10-07-15 ED 63 TPE 2015 Religious Minority Status to KCT Polytechnic, Gulbarga
25-06-2015 ED 154 TPE 2015 Permission to start Basavakalyan Polytechnic
15-07-15 ED 145 TPE 2015 Aided Polytechnic Intake 2015-16
10-07-15 ED 65 TPE 2015,ED 67 TPE 2015,ED 66 TPE 2015 Extension of Religious minority Status to Tippu Shahed,Mallik Sandal,Anjuman-E-Eslam Polytechnic
08-06-15 ED 62 TPE 2015 Extension of Religious minority Status to P.A. Polytechnic, Mangalore
06-07-15 DTE 05 DVP(2) 2015 Permission to Start East West Institute of Polytechnic
12-06-15 ED 146 TPE 2015 Private Polytechnic Intake 2015-16
26/06/15 DTE 27 DVP(2) 2014 Motichand Lengade Bharatesh Polytechnic Belagavi to Continue with Minority Status
04-07-15 DTE 25 DVP(2) 2014 KIET polytechnic Request to continue Admission of 2015-16
18-06-15 DTE 31 DVP(2) 2002 Withdrawal of Religious Minority Status to HMS Polyutechnic Tumkur
30-05-15 ED 113 TPE 2015 NOC for Closure of VidyaVikas Education Trust Polytecnic
27-05-15 ED 59 TPE 2015 Extension of Religious Minority to Gomtesh Polytechnic
29-01-15 DTE 33 DVP(2) 2014 AICTE Approval for Polytechnics and Engg Colleges
27-08-14 ED 211 TPE 2014 Sanction of new courses, second shift polytechnics, increase in intake in existing polytechnics
26-08-14 DTE 19 DVP(2) 2013 Uploading Institute details in AICTE Webportal
04-08-14 ED 139 TEP 2014 Govt Sanction for Pvt Polytechnics for 2014-15
23-07-14 ED 138 TPE 2014 Govt Approval for Polytechnic Courses and Intake
14-07-14 ED 179 TPE 2014 New Polytechnics and New courses approval
    Infrastructure detailsof Govt Polytechnics & Engg colleges to be filled by 25/07/2014
30-06-14 ED 144 TPE 2014 Sanction of new courses, intake and new Polytechnics
02-07-14 DTE 08 DVP(2) 2014-II Mirority Instution Details
23-04-14 DTE 19 DVP(2) 2013 Govt approval & AICTE approval for Polytechnics
19-03-14 FD 16 BPE 2013 Treasury Bill date extension to 21-03-2014
04-09-13 DTE 19 DVP(2) 2013 AICTE Approval for Govt Polytechnics for 2013-14
22-06-13 DTE 238 DVP(2) 2012 New Courses in Polytechnics and Second shift Polytechnics
22-03-13 DTE 238 DVP(2) 2012 Govt Approval for Aided and Pvt Polytechnics
02-11-12 DPAR 08 HWP 2012 Adhering to Protocol in State level Programmes
01-06-2012 DTE 221 DVP(2) 2011 Govt Approval for Private and Aided Polytechnics
21-04-12 DTE 224 DVP(2) 2011 2012-13 NVEQF (AICTE) Invited Online Applns by 30/04/12
06-08-2011 ED 172 TEC 2011 AICTE Notification approval to MBA, MCA PGDM in affiliated engg colleges/Universities for 2011-12
01-04-2011 ED 13 HPT 2011 Release of Plan Budget to polytechnics and Engg colleges
05-01-2011 DTE 39 DVP(2) 2010 AICTE Approval Process for Polytechnics
18-10-2010 DTE 39 DVP(2) 2010 Application for AICTE Approval Extension and New Courses 2010-11