ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ -ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ Govt. Orders Admission and Exam


Date
DTE Order No.
Subject
26-03-19 ED 211 TEC 2018(ಭಾ) ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಸಂಬಂದ ಸುತ್ತೋಲೆ
11-03-19 DTE/06/ACM(1) 2017-18 2018-19 ಮತ್ತು 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾ / ಮತೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಕುರಿತು
26-07-18 ED 157 TEC 2018 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಾಸಗಿ/ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟಾದ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
23-05-18 ED 111 TPE 2018 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಎಸ್‌ಬಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ-ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ
09-03-18 ED1 6 TEC 2018 ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
20-12-17 DTE 02 LRDC 2017-18 ರಾಗ್ಗೀಂಗ್ ಪಿಡುಗಿಗೆ ಕ್ರಮ Action Against Ragging Menace
23-11-17 BTE/05 /ECS(3)/2017 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಐ‌ಟಿ‌ಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
19-07-17 BTE 06 EAP 2017 ಕಲಿಕೆ ನೂನ್ಯತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವಿಷಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ದಿಂದ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
24-03-17 DTE/427/ACM(2)/2016-17 Circular on Diploma Admission process for 2017-18
26-10-15 ED 100 DTB 2014 Correction of School Documents of Students
21-06-16 ED 64 TPE 2016 Revision of Diploma Tution fee
01-06-15 ED 116 TPE 2015 External Diploma has been stayed from 2015-16
04-05-15 ED 178 UNE 2015 To Achieve 2015 Gross Enrollment Ratio
25-04-15 ED 107 TPE 2015 Online Non-Interactive Admissions for Polytechnics
12-09-14 Himvaka 135 Praka 2014 Fee Concession for Backward Class students to be disbursed in 15 days
01-09-14 ED 121 TEP 2014 Fees for Equivalency and Transcript Certificate
06-08-14 Himvaka 589 BMS 2013 Amendments to Fee Reimbursement orders
07-11-12 DSW 357 BMA 2012 Fee Reimbursement Regulations
31-08-13 ED 132 INF 2013 Free Education and Scholarship for HIV and Leprosy children
10-07-2012 ED 152 TPE 2012 Govt Order for Four subjects Carry over to higher semesters
21-06-2012 ED 59 TEC 2012 Lateral admission (Diploma) to 3rd Sem BE/BTech
26/05/2012 ED 59 TEP 2012 Lateral BE Admission through CET

05-05-2012

ED KEA LEGAL CR-68 2011-12 Engineering College Lateral Entry for Diploma Holders

05-05-2012

ED 66 DTE 2012 Govt./ Aided Polytechnic Admission Through KEA
19-08-2011 ED 220 TEC 2011 Carry over raised to 10 Subjects
06-08-2011 ED 172 TEP 2011 Carry over raised to 10 Subjects
15-07-2011 ED 161 TPE 2011 Lateral Entry for ITI candidates and PUC Candidates to 3rd Sem Diploma
29-07-2011 ED 205 QPE 2011 Carry over 6 Subjects