ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


LRDC Circulars


Date
DTE Order No.
Subject
17-09-18 DTE/06/LRDC/2018-19 ವೆಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ students page ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
29-08-18 DTE/01/LRDC/2017-18 ಕ್ರೀಡಾ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು
20-08-18 DTE 02 LRDC 2018-19 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ "42 ನೇ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ " ವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
25-07-18 DTE 02 LRDC 2018-19 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ "42 ನೇ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ " ವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
24-07-18 DTE 05 LRDC 2018-19/1302 ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ Ragging ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ
11-07-18 DTE/05/LRDC/2017-18/1192 ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
04-07-18 DTE/05/LRDC/2017-18/1109 ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ತರಗತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2018 ಜುಲೈ-ಅಕ್ಟೋಬರ್
03-07-18 DTE/04/LRDC/2017-18/1104 ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತರಗತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಕುರಿತು
29-05-18 DTE/01/LRDC/2017-18/496 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರೀಡಾ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು
02-05-18 DTE/05/LRDC/2017-18/278 ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ
10-04-18 DTE/05/LRDC/2017-18/96 ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿಷಯ ಪರಿಣಿತರ ಹಾಜರಾತಿ
06-04-18 DTE/05/LRDC/2017-18/76 ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿಷಯ ಪರಿಣಿತರ ಹಾಜರಾತಿ
03-04-18 DTE/05/LRDC /2017-18/89 Feed back on ON-Line Interactive classes from students and staff
15-03-18 DTE/08/LRDC/2017-18 ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು
15-03-18 DTE/08/LRDC/2017-18 AISHE ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿವರ
13-03-18 DTE/05/LRDC/2017-18/3279 ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ
13-03-18 DTE/05/LRDC/2017-18 ಇ-ಸ್ಟುಡಿಯೋನ ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ
22-02-18 DTE/08/LRDC/2017-18 AISHE ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
08-02-18 DTE/06/LRDC/2017-18 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
07-02-18 DTE/06/LRDC/2017-18 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
07-02-18 DTE/06/LRDC/2017-18 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ Rolling ಟ್ರೋಫಿ ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
22-01-18 DTE/06/LRDC/2017-18 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
17-01-18 DTE/06/LRDC/2017-18 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
16-01-18 DTE/05/LRDC/2017-18/2728 ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟೀವ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಕುರಿತು
09-01-18 DTE/04/LRDC/2017-18/2685 2018 ರ ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯ ಪರಿಣಿತರ ದ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
09-01-18 DTE/04/LRDC/2017-18/2685 2018 ರ ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
09-01-18 DTE/05/LRDC/2017-18/2684 ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ತಿವೆ ತರಗತಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ
08-01-18 DTE 06 LRDC 2017-18/5024 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ "41 ನೇ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ " ವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
08-01-18 DTE 07 LRDC 2017-18/5023 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ "ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ " ತಾಂತ್ರಿಕ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
20-12-17 DTE 02 LRDC 2017-18 Action Against Ragging Menace
22-11-17 DTE/05/LRDC/2017-18 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಇ-ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಸೂಸುತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ
07-11-17 DTE/05/LRDC/2017-18/2175 ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿಷಯ ಪರಿಣಿತರ ಹಾಜರಾತಿ
31-10-17 DTE/09/LRDC/2017-18/2161 ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
28-10-17 DTE/05/LRDC/2017-18/2146 ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ತರಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟಿಸ್
26-10-17 DTE/01/LRDC/2017-18/2103 ಕ್ರೀಡಾ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು
17-10-17 DTE/06/LRDC/2017-18/2030 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ 41ನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
07-10-17 DTE/04/LRDC/2017-18/1907 ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿಷಯ ಪರಿಣಿತರ ಹಾಜರಾತಿ
07-10-17 DTE/07/LRDC/2017-18 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ "ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ " ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    Schedule-09 of colleges for On-line interactive classes
03-10-17 DTE/08 /LRDC/2017-18 Upload Information on AISHE portal for 2017-18
03-10-17 DTE/07 /LRDC/2017-18 Do It yourself for 2017-18
    Schedule-08 of colleges for On-line interactive classes
    Schedule-07 of colleges for On-line interactive classes
    Schedule-06 of colleges for On-line interactive classes
14-09-17 DTE/05/LRDC/2017-18 15-09-17 ರಂದು Vice-Charman AICTE ರವರ ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
13-09-17 DTE/06/LRDC/2017-18/1645 41st State Level Interpolytechnic Sports meet
13-09-17 DTE/05/LRDC/2017-18/1634 15-09-17 ರಂದು Vice-Chairman AICTE ರವರ ಆನ್ ಲೈನ್ ಇನ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರ
    Schedule-05 of colleges for On-line interactive classes
    Schedule-04 of colleges for On-line interactive classes
    Schedule-03 of colleges for On-line interactive classes
    Fill the college details Compulsorily for Interactive Classes
10-08-17 DTE/05/LRDC/2017-18 ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು
31 -07-17 DTE/02/LRDC/2017-18/1173 ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಬರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ragging ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ
02-08-17 DTE/05/LRDC/2017-18/1171 ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ
13-07-17 DTE/01/LRDC/2017-18/927 ಕ್ರೀಡಾ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
03-07-17 DTE/04/LRDC/2017-18/790 ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಶಿಕ್ಷಣದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ