ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ English

Apprenticeship Training Scheme

(A Pathway for career development)

 

About the Scheme

The National scheme of Apprenticeship Training under the Apprentice(amendment) act 1973 and 1986 is implemented by the Ministry of Human Resource Development of Government of India in the Department of Higher Education through the Regional boards of Apprenticeship Training for providing practical training to engineering graduates and Diploma holders in Engineering stream in the industry for a period of one year on monthly stipendiary basis.

ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧೀನ ಇಲಾಖೆಗಳು /ಸ್ವಾಯತ್ತ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು /ಖಾಸಗಿ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಬಿ.ಇ ಹಾಗು ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ರೆಂಟಿಷಿಪ್ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ಭಾರತ (ತಿದ್ದುಪಡಿ0 ಮತ್ತು 1986ರ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ತರಭೇತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತರಭೇತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಎಂ.ಎಚ್ ,ಆರ್ .ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಪ್ರೆಂಟಿಷಿಪ್ ತರಬೇತಿ ಮಂಡಳಿ , ತಾರಮಣಿ, ಚೆನ್ನೈ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Objectives

The objective of the scheme is to facilitate fresh graduates and Diploma Holders in Engineering for acquiring practical training in industries/organizations and thus to make them more skilled and employable.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗು ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರು ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯದೆ ಇರಬಹುದಾದ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ /ಕೈ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

Place of Training

The important Government and Private organisations participating in the Apprentice selection process.

 • BEL
 • HAL
 • ISRO
 • CPRI
 • BHEL
 • BEML
 • L and T CONSTRCTIONS
 • BMTC
 • KSRTC
 • PWD-Mysore, Bangalore
 • KPCTL
 • Vikrant Tyres
 • Toyota Kirloskar
 • Skypro Technologies
 • WIPRO
 • Furthermore, apprentice training process in the above mentioned organisations is carried out directly or through their website based on their damand.

  ಅಪ್ರೆಂಟಿಷಿಪ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ/ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

  1. ಬಿ.ಇ.ಎಲ್
  2. ಎಚ್.ಎ..ಎಲ್
  3. ಇಸ್ರೊ
  4. ಸಿ.ಪಿ.ಆರ್.ಐ
  5. ಬಿ.ಎಚ್.ಇ .ಎಲ್
  6. ಬಿ.ಇ.ಎಮ್.ಎಲ್
  7. ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕನ್ ಸ್ಟಕ್ಷನ್ಸ್
  8. ಬಿ.ಎಮ್.ಟಿ.ಸಿ
  9. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ
  10. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ -ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು .
  11. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಚಕ್ತಿ ಮಂಡಳಿ
  12. ವಿಕ್ರಾಂತ್/ಜೆ‌ಕೆ ಟೈಯರ್ಸ್
  13. ಟೊಯೋಟ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್
  14. ಸ್ಕೈಪೋ ಟೆಕ್ನೋಲಜಿಎಸ್ ಲಿ.
  15. ವಿಪ್ರೋ

   ಇದಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ /ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯವರು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವರ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಪ್ರೆಂಟಿಷಿಪ್ ತರಬೇತಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

Time Limit for Apprenticeship Training

Within three years after passing degree/Diploma in engineering course.

ಬಿ.ಇ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೋಮಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಮೀರಿರಬಾರದು.

Monthly Stipend

The minimum monthly stipend as prescribed by the Govt. of India is Rs. 4984/- for B.E graduates and Rs. 3542/- for diploma holders. However Industries are free to pay higher Stipend.

ಶಿಷ್ಯ ವೇತನ

 1. ಬಿ.ಇ ಪದವಿಧರರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಶಿಷ್ಯ ವೇತನ ರೂ .4984/-
 2. ಡಿಪ್ಲೋಮಾದಾರರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಶಿಷ್ಯ ವೇತನ ರೂ .3542/-

ಅಪ್ರೆಂಟಿಷಿಪ್ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ/ಕಛೇರಿಗಳು ನೀಡುವ ಶಿಷ್ಯವೇತನದ ವಿವರ

Sl.no

ESTT NAME

Stipend for B.E. Graduates  (as on 15-16)

Stipend for Technician (Diploma) (as on 15-16)

1

BHEL, ELECTRO PORULAINS DVN., BENGALURU

6000

4000

2

BHEL, ISG, Bengaluru

6000

4000

3

CPRI, Bengaluru

8000

5000

4

C-DOT, BENGALURU

10000

7000

5

ISRO Satellite Centre, HQ,Bengaluru

5000

3542

6

ISRO Satellite Centre, Bengaluru

5000

3542

7

MASTER CONTROL FACILITY, HASSAN

5000

3542

8

ISRO TELEMETRY TRACKING & COMMAND NETWORK (ISTRAC), BENGALURU

5000

3542

9

KN Antibiotics Pharmaceuticals, Bengaluru

10000

 

10

LPSC, Bengaluru

5000

 

11

NMDC LTD., BELLARY

10000

8000

12

New Mangalore Port trust, Mangalore

8000

7000

ಅಪ್ರೆಂಟಿಷಿಪ್ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ/ಕಛೇರಿಗಳು ನೀಡುವ ಶಿಷ್ಯವೇತನದ ವಿವರ

Sl.no

ESTT NAME

Stipend for B.E. Graduates  (as on 15-16)

Stipend for Technician (Diploma) (as on 15-16)

1

KPCL, Bangaluru

7000

5000

2

KPTCL, Bangaluru

7000

 

3

Karnataka Govt. Secretariat Library,
Bangaluru

5000

8000

4

Fiscal policy Institute , Bangaluru

5000

4000

5

The dy. General Manager (HRD),
Karnataka Power Corporation Ltd.,
Bellary Thermal Power Station,
Kusuthini-583152.  Bellary District.
Karnataka State

7000

 

ಅಪ್ರೆಂಟಿಷಿಪ್ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ/ಕಛೇರಿಗಳು ನೀಡುವ ಶಿಷ್ಯವೇತನದ ವಿವರ

Sl.no

ESTT NAME

Stipend for B.E. Graduates  (as on 15-16)

Stipend for Technician (Diploma) (as on 15-16)

1

Auma India Pvt. Ltd., Bengaluru

 

8250

2

AT&S India pvt ltd, Mysore

 

7500

3

Ashok Iron Works Pvt. Ltd., Belgaum

12000

10000

4

ACE Designers Ltd., Bengaluru

16200

 

5

ABB India Ltd, Bengaluru

 

8500

6

Aditya Auto Products & Engg pvt ltd, Bengaluru

9000

 

7

AJAX FIORI ENGG. (I) PVT. LTD., DODDABALLAPUR

20000

12000

8

APPLICOM (I) PVT. LTD., BENGALURU

7500

 

9

Avalon Technologies pvt ltd, Bengaluru

 

5355

10

BPL, Bengaluru

 

6800

11

Brakes India Ltd., Nunjangud, Mysore

9000

8000

12

Bosch Ltd, Bengaluru

12500

6100

13

Bosch Rexroth (India) ltd, Bengaluru

12000

8000

14

Bosch Automotive Electronics (India) Pvt. Ltd., Bengaluru

23500

10000

15

BOSH LTD., ADUGODI, BENGALURU

29035

6100

16

Centum Electronics ltd, Bengaluru

 

9600

17

CMC Ltd., Bengaluru

7000

 

18

Care IT Solutions, Bengaluru

6500

6500

19

Denso Kirloskar Industries pvt ltd, Bengaluru

 

9200

20

Das CNC Products pvt ltd., Bengaluru

6000

 

21

GE INDIA INDUSTRIAL PVT. LTD., Bengaluru

10000

 

22

HINDUSTAN UNILEVER LTD., MYSORE

15000

 

23

HINDUSTAN UNILEVER LTD., Mangalore

9000

 

24

ITC ltd, India Tobacco Division, Bengaluru

11500

3542

25

INDO US MIM TECH PVT. LTD., BENGALURU

11000

 

26

J K TYRES & INDUSTRIES LTD.,  MYSORE

10000

 

27

JOSH TECH SERVICES PVT. LTD., Bengaluru

10000

8100

28

KIRLOSKAR ELECTRIC CO. LTD., HUBLI

15000

10000

29

Kirloskar Ferrous Industries ltd, Hitnal, Koppal Dist.

22000

8000

30

Kaynes Technology India Pvt. Ltd., Mysore

10000

6000, 2980

31

Kennametal India Ltd., Bengaluru

15000

10000

32

Kavia engg, Bengaluru

 

 

33

KAR Mobiles, tumkur

 

8000

34

Klaus IT Solutions Pvt ltd, Bengaluru

10000

 

35

Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd, Mangalore

6500

 

36

MIVIN ENGG. TECHNOLOGIES PVT. LTD., Bengaluru

10000

12000

37

Manjushree Technopack ltd, Bengaluru

10000

 

38

Otto Bilz (India) pvt. Ltd, Doddaballapur

7500

7500

39

Prestige Estates Projects ltd, Bengaluru

17500

14000

40

Rane (Madras) ltd, mysore

9500

7500

41

Reckitt Benckiser (India ltd, Mysore

12000

 

42

San engineering & locomotive co. ltd, Bengaluru

16667

10000

43

SYNOPSIS (I) PVT. LTD., BENGALURU.

25000

 

44

spicer india, dharward

 

10250

45

Shanti Iron & Steel, Belgaum

6000

 

46

skanray tech, mysore

10000

8000

47

SKYPRO TECHNOLOGIES PVT. LTD., BENGALURU

6500

6500

48

SKF India ltd, Bengaluru

12500

10000

49

SNECMA HAL AEROSPACE PVT LTD., BENGALURU

10000

8500

50

The Canara Workshops Ltd., Mangalore

7500

5000

51

TVS Motor co. ltd, Mysore

15000

10050

52

titan comp. ltd (precision engg dvn-bommasandra), Bengaluru

 

8800

53

Toyota Kirloskar Motor pvt ltd, Bidadi

21500

 

54

TRIVENI ENGG & INDUSTRIES LTD  GB GROUP  MYSORE

7000

5000

55

Trala Electromech Systems pvt ltd, Bengaluru

6000

 

56

Taegu Tec India Pvt ltd., Bengaluru

26000

13000

57

TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS (I) PVT. LTD., BENGALURU

13000

10000

58

Tata Motors ltd, Dharwad

 

10000

59

THE SOUTH INDIA PAPER MILLS LTD., NANJANGUD.

8000

5000

60

titan comp. ltd (lens lab factry), chickkaballapur

 

9000

61

Volvo Buses India pvt ltd, Bengaluru

12500

8000

62

Volvo India Pvt ltd, Bengaluru

12000

8000

63

Wipro Enterprises Ltd, Tumkur

12000

8000

64

Wipro Infrastructure ltd, Bengaluru

 

10000

65

WUERTH ELEKTRONIK (I) PVT. LTD., MYSORE

8500

7500

66

WUERTH ELECTRONCIK INDIA PVT. LTD., BENGALURU

8500

 

67

Weir BDK Valves, hubli

10000

6000

68

Rittal India Pvt ltd, Bengaluru

12000

 

69

recaero india pvt ltd, ramanagar

 

10000

70

rexam pharma packaging , Bengaluru

 

10000

71

Sieco engg, Bengaluru

10000

 

72

IFB Automotive pvt. Ltd., Bengaluru

 

9000

73

Bilz Tool Pvt ltd, Doddaballapur

12000

7500

74

Cipsa Tec India Pvt. Ltd., Tumkur

9000

8000

75

Eolane Electronics BengaluruPvt ltd, Bengaluru

9000

7500

76

Triveni Turbine ltd, Bengaluru

10000

 

77

Biesse Manufacturing Company Pvt. Ltd., Bengaluru

12500

8500

78

kirloskar toyota Text. Mach.pvt, Bengaluru

15000

10000

79

ETA Technologis pvt ltd, Bengaluru

6000

5000

80

TE Connectivity India pvt ltd, Bengaluru

15000

 

81

Asahi India Glass Ltd, Bidadi

 

7000

82

Predictive Research LLP, BENGALURU

8000

 

83

Keihin Fie Pvt. Ltd.,Bengaluru

10300

10500

84

SCHNEIDER ELECTRIC IT BUSINESS (I) PVT. LTD., JIGANI, BENGALURU

 

7500

85

Tafe ltd, Tractor div.,Bengaluru

17000

9000

86

Geberit Plumbing Technology India pvt ltd, Bengaluru

15000

 

87

Avasarala Tech, Bengaluru

 

9000

88

Federal Mogul Goetze India ltd, Bengaluru

10000

7000

89

Hical NSE electronics Pvt. Ltd., BENGALURU

 

9000

90

Hical Technologies Pvt. Ltd., BENGALURU

12000

9000

91

Incap Contract Manufacturing Services Pvt. Ltd., Tumkur

10000

6500

92

micromatic grinding tech, Bengaluru

 

10000

93

Yagachi Technologies Pvt. Ltd., Hassan

 

8200

94

Canara Hydraulics pvt ltd, Bengaluru

8000

 

95

Nestle India Ltd, Mysore

15000

 

96

Schneider Electric India Pvt. Ltd., Bengaluru

10000

 

97

TATA Marcopolo Motors Ltd., Dharwad

12000

9000

98

TCS, BENGALURU

9700

 

99

SUNChirin Auto parts india pvt ltd, Bengaluru

 

9000

100

Arvind Motors Pvt. Ltd., Mangalore

7600

5750

101

Hospet steels ltd, Koppal

 

5000

102

United breweries ltd, Bengaluru

10000

 

103

JK Cements works ltd, bagalkot

6000

4500

104

VST Tillers Tractors Ltd., Mysore

7700

6000

105

L &T constrn. Equip ltd, Bengaluru

 

6500

106

Omax autos ltd, Bengaluru

10000

10000

107

Plansee india high performance ltd,mysore

10000

 

108

The Asst. General Manager (HRD), Karnataka Power Corporation Ltd., Kalinadi Hydro Electric Project,
Ambinagar-581363 Karnataka State.

7000

 

109

The Manager – HR, MANN & HUMMEL FILTER PVT LTD.
No. 27, 28 & 29, “A” Block, Antharasanahalli Industrial Area, 2nd Phase, Antharasanahalli,
Tumkur – 572 106, Karnataka State.

 

10000

110

Sakthi precision components ltd, Bengaluru

10500

 

111

The General Manager – HR, Sundaram Auto Components Ltd., (Plastics Division) Shed No. 2, TVS Motor Company Ltd., Ancillary unit complex, Byathahalli Village, Kadakola Post, Mysore – 571 311

 

9300

112

Tata teleservices ltd, Bengaluru

5000

 

113

The DGM – HRM & ADMIN Toyota Industries India Pvt. Ltd.,
Plot No.10-13, Phase II,  Jigani Industrial Area,
Jigani, Bengaluru-560 105. Karnataka State.

 

10000

114

The Assistant Manager – HRM, Toyota Industries Engine India Pvt. Ltd., Plot No. 9, Phase II, Jigani Industrial Area,
Bengaluru– 560 105.

 

10000

115

Toyoda gosei south pvt ltd, bidadi

 

10000

The total number of students who have been provided under the Apprenticeship program during the last five years

ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೆಂಟಿಷಿಪ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ವಿವರ


Sl No

Year

B.E. Graduates

Technician(Diploma)

Total

1

2011-12

2830

1647

4477

2

2012-13

1466

836

2302

3

2013-14

2069

914

2983

4

2014-15

3017

1402

4419

5

2015-16

1909

965

2874

6

2016-17

1598

1373

2971

Award of Certificate

The Board of Apprenticeship Training (SR) Chennai will issue Govt. of India Certificate to the candidates who are successfully completing their one year training under the scheme and it is considered as the year experience for employment under central/state government establishments.

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅಪ್ರೆಂಟಿಷಿಪ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಪ್ರೆಂಟಿಷಿಪ್ ತರಬೇತಿ ಮಂಡಳಿ , ತಾರಮಣಿ,ಚೆನ್ನೈ ,ಇವರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Registration

Students who have passed the BE and Diploma exams can either personally register On-line or even the educational Institutions / Engineering colleges / polytechnics can also make bulk enrollment of students through their organisation. Web Portal address: www.mhrd.nats.gov.in

ಬಿ.ಇ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು /ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು /ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. Web Portal address: www.mhrd.nats.gov.in

Address

The Directorate of Technical Education,
Tantrika Shkshana Bhavan,
Palace Road,
Bangalore-560001
Phone No: 080-22204928
Contact:Nagaraj:9480080038

The Director
Board of Apprenticeship training(SR)
(An Autonomous body of Ministry of HRD)
Department of Higher Education
Government of India
4th cross road
Taramani,Chennai-600113


Phone No: 044-22542703/22542235
Fax no:044-22541563/22542492
E-Mail:boat_sr@vsnl.net
website: www.boatsr-apprentice.tn.nic.in