ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ English


CDC Circulars


Date
DTE Order No.
Subject
23-12-17 DTE/04/CCTEK/2017-18/2556 ಎಸ್‌ಜೆ (ಸರ್ಕಾರಿ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
18-12-17 DTE 05 CDC(2) 2017-18 MANTHAN-2018
01-12-17 DTE/26/skill development/CCTEK/2017-18 CDTP/CCTEK/PMKVY ಯೋಜನೆಯಡಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು
24-11-17 DTE 15 PMKVY/2016-17/2290 26-11-17 ರಂದು AICTE, SWRO , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ
23-11-17 DTE 15 (PMKVY)/2016-17/2288 AICTE, SWRO , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
17-11-17 DTE 05 CDC(2) 2017-18/2236 Ministry of Water Resources, Government of India ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 3ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಗ್ಗೆ
13-11-17 DTE 01 CDTP 2017-18/4031 Forwarding of UCs,SOA and PAR for 2011-12 to 2016-17
27-10-17 DTE/26/Skilldevelop/CCTEK/2017-18/2102 CDTP/CCTEK/PMKVY ಯೋಜನೆಯಡಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು
25-10-17 DTE 05 CDC 2017-18/2096 Providing Internship/M.Tech project to M.Tech students of AICTE approved technical Institutions
06-10-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18 Depute staff for FDP-127 at NITTTR Chennai
03-10-17 DTE/01/CDTP/2017-18 Skill Development training beneficiaries under CDTP for October 17
    ಯುಜಿ‌ಸಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
27-09-17 DTE 01 CDC2)/2017-18/1831 FDPs at NITTTR Chennai and Bangalore from Oct17 to March18
26-09-17 DTE 01 V2 CDC(2) 2017-18 List of participants for FDP at BVVSP Bagalkot
14-09-17 DTE 01 CDTP 2017-18 List of CDTP Scheme Implementing Polytechnics submitted UC's,SOA and PAR for 2016-17
08-09-17 DTE 17 CDC(2) ಇ-ಗೆ 2013-14/3117 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಡಿ FOSS ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು
04-09-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18/1629 Depute staff for STTP on FDP-114 to 119
11-09-17 DTE/01/CDTP/2017-18 ಸಿ‌ಡಿ‌ಟಿ‌ಪಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
12-09-17 DTE/NSS10RD/2017-18/31 ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ NSS ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
08-09-17 DTE/01/CDTP/2017-18/1603 CDTP ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರ/ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವರ ವಿವರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
05-09-17 DTE/26/CCTEK/2017-18 ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
    Skill development registration in web portal
04-09-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18/1539 Depute staff for STTP on FDP-103 to 113
16-08-17   Implementation of CMKKY in all Polytechnics and Engineering Colleges
30-08-17 DTE 01 V2 CDC(2) 2017-18/2887 STTP on FDP-79 postponed
28-08-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18/1463 STTP on FDP-79 to 110
24-08-17 DTE 03 CDC(2) 2017-18 ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ/ಅರೆಕಾಲಿಕ M.Tech/M.E ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
21-08-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18/2763 STTP on FDP-96 to 100
    National Startup Policy Summit-2017
11-08-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18/1876 STTP on FDP-90 to 93 at NITTTR, Chennai
16-08-17 DTE 01 CDC(2)/2017-18/1316 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು FDP-102 ರಿಂದ FDP-119
11-08-17 DTE 20 CCTEK/ 2017-18/1270 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ PCB Design and Fabrication ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
07-08-17 DTE 01 CDC (2) 2017-18/1227 STTP on FDP-84 to 88
02-08-17 DTE 18 CCTEK/ 2017-18/1170 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
31-07-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18/1155 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು FDP-74 ರಿಂದ FDP-80
28-07-17 DTE 48 CDC(1) 2016-17/1145 ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು
24-07-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18/1083 STTP on FDP-66 to 72 at NITTTR, Chennai
20-07-17 DTE 01 CDC(2)/2017-18 STTP at NITTTR, Chennai and Bengaluru
19-07-17 DTE/34/CDC(1)/2017-18/1038 ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
18-07-17 DTE 06 CCTEK/ 2017-18/1022 DRR Polytechnic , ದಾವಣಗೆರೆ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಟ್ಟಿ
17-07-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18/996 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು FDP-59 ರಿಂದ FDP-62
15-07-17 DTE 14 CDC IIIC 2017-18/974 NSSP 18-07-17 ರ ಸಭಾ ಸೂಚನ ಪತ್ರ
15-07-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18/970 BMSCE, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಟ್ಟಿ
14-07-17 DTE/10/CCTEK/2017-18/952 ಸಿಸಿಟೆಕ್ ಉಪಘಟಕಗಳು ಆಯೋಜಿಸುವ ತರಬೇತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು
14-07-17 DTE/10/CCTEK/2017-18/951 ಸಿಸಿಟೆಕ್ ಉಪಘಟಕಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ
14-07-17 DTE/14/CCTEK/2017-18/939 SJP, ಬೆಂಗಳೂರು , ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಭೇತಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ
14-07-17 DTE/05/CDC/2017-18/938 SJP, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಭೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
10-07-17 DTE 01 CDC(2)2017-18/2039 STTP on FDP-53 to FDP-58
10-07-17 DTE 01 CDTP 2017-18/2049 Forwarding PAR for 2014-14 and SOA,PAR and UC's for 2016-17
ಎಸ್.ಜೆ(ಸರ್ಕಾರಿ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
06-07-17 DTE/14/CCTEK/2017-18/862 BVVS ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಬಾಗಲಕೋಟೆ -ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಟ್ಟಿ
03-07-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಭೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ ಬಗ್ಗೆ
03-07-17 DTE 01 CDC (2) 2017-18 STTP on FDP-46 to 48
28-06-17 DTE 01 CDC (2) 2017-18/716 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ
28-06-17 DTE 01 CDC (2) 2017-18/709 STTP at BMS college of Engineering
28-06-17 DTE/13/CCTEK/2017-18/704 List of participants for STTP at GPT ,Raichur
28-06-17 DTE 01 CDC (2) 2017-18/701 STTP on FDP-36 to FDP-43
24-06-17 DTE 03 CDC(2) 2017-18 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
24-06-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಈ 01 ಸಿ‌ಡಿ‌ಸಿ(2) 2017-18/690 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ
22-06-17 DTE 01 CDC(2)/2017-18/632 NITTTR ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
20-06-17 DTE 03 CDC (2) 2017-18/655 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
19-06-17 DTE 11 CCTEK 2017-18/654 STTP at GRWPT, Shimoga
20-06-17 DTE 14 CDC IIIC 2017-18/652 NSSP 27-06-17 ರ ಸಭಾ ಸೂಚನ ಪತ್ರ
19-06-17 DTE/17/CDC(2)/ಇ -ಗೆ 2013-14/630 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ Faculty Development Program
19-06-17 DTE 01 CDC (2) 2017-18/623 STTP on FDP-24 and 34
    BVVS ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಭೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
17-06-17 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ(2) 2017-18/603 PGCET-2017 ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪತ್ರ
16-6-17   List of Participants for STTP at GEC,Haveri
14-06-17 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ (2) 2017-18/653 654 PGCET-2017 ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ
12-06-17 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ (2) 2017-18/644 PGCET-2017 ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
12-06-17 DTE 03 CDTP 2012-13 PAR, SOA and Corrected UC's and Fresh UC's for the year 2016-17
13-06-17 ಡಿಟಿಇ 01 ಸಿಡಿಸಿ (2) 2017-18 /632 STTP on FDP-26,27,29,30 at NITTTR, Chennai
12-06-17 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ (2) 2017-18 /606 PGCET -2017 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷ ಬರೆಯಲು ನೀರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
07-06-17 ಡಿಟಿಇ 06 CCTEK 2017-18/582 STTP at DRR Polytechnic, Davangere
    Faculty Development Programme in Enterpreneurship at NITTTR,Chennai
07-06-17 ಡಿಟಿಇ 10 CCTEK 2017-18/581 ಸಿಸಿಟೆಕ್ ಉಪಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ
07-06-17 ಡಿಟಿಇ 14 ಸಿಡಿಸಿ IIIC 2017-18/583 NSSP ಸಭಾ ಸೂಚನ ಪತ್ರ
07-06-17 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ (02) 2017-18/586 ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
05-06-17 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ (02) 2017-18/536 PGCET-2107ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು NOC ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
01-06-17 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ (02) 2017-18/939 GEC ,ಹಾವೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಭೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ
02-06-17 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ (02) 2017-18/519 PGCET-2017ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು NOC ನೀಡುವ ಬಗ್ಗ
    List of participants for STTP at SJP, Bangalore
30-05-17 DTE/04/CCTEK/2017-18 SJP, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ
27-05-17 DTE 33 CDC(1) 2015-16 OBE ಅನ್ವಯ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
25-05-17 DTE 01 CDC(2)/2017-18/470 STTP at NITTTR, Chennai
24-05-17 DTE 01 CDC(2)/2017-18/463 5ನೇ Indian Technology Congress-2017 ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗ್ಗೆ
25-05-17 DTE/04/CCTEK/2017-18 STTP on Motivation Creativity at SJP Bangalore from 30-05-17
    STTP at SJP Bangalore from 29-05-17
19-05-17 DTE/07/cctek/2017-18 ಅಲ್ಪಾವದಿ ತರಭೇತಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಟ್ಟಿ -GPT, Bantwala
16-05-17 DTE 14 CDC IIIC 2017-18 National Student Startup policy ನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
15-05-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಈ /07/CCTEK/2017-18/568 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೆೇತಿಯನ್ನುಬದಲಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನಡೆಸಲು ಅನುಮೋದನೆ
11-05-17 DTE 03 CDTP 2012-13 Forwarding of PAR, SOA and corrected UCs
11-05-17 DTE 03 CDTP 2012-13 Training on Digital financial transactions to the rural mass
02-05-17 DTE 03 CDTP 2012-13 List of polytechnics submitted corrected UC's,SOA's and PAR's
24-04-17 DTE 01 CDC(2)/2017-18 STTP on Induction Training Program at NITTTR ,Chennai
19-04-17 DTE/03/CDTP/2012-13/146 CDTP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರ ವಿವರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
06-04-17 DTE 03 CDTP 2012-13 Forwarding of PAR and corrected UCs
    Mega Job Fair 2017 at S.E.T Polytechnic, Melkote
23-03-17 DTE 15 (PMKVY)/2016-17 Provide Statistics regarding PMKVY
25-03-17 DTE/01/Eclub/2015-16 Installation of Innovative Infrastructure Lab in Engineering colleges
20-03-17 DTE 01 CDC(2) 2016-17/4925 STTP on PFD-154 and SP-09 at NITTTR, Chennai
17-03-17 DTE 03 CDTP 2012-13 Submit PAR and corrected UC's
17-03-17 DTE 03 CDTP 2012-13 Submit UC's and SOA's of CDTP scheme
15-03-17 DTE 55 CDC(Others) 2015-16/4888 Clarification on marks of subject 15ME47P - C programming lab
    Inter college computer fest at SJP ,Bangalore on 20-03-17
    Technical seminar for Computer science students at SJP, Bangalore on18-03-17
14-03-17 DTE 01 CDC (2) 2016-17/4867 STTP on PFD-149 at NITTTR, Chennai
    List of polytechnics submitted PAR's, SOA and UCs
10-03-17 DTE/01/Eclub/2015-16/4845 Submitt information on Innovation club activities in Govt/Aided/Private Polytechnics and Engineering colleges
    Skill development program on Transmission line maintenance for students by NPTI
08-03-17 DTE 01 CDC(2) 2016-17/4811 STTP on PFD-150 at NITTTR, Chennai
    List of polytechnics submitted PARs,UCs and SOAs
02-03-17 DTE/03/CDTP/2012-13/6073 One day Workshop at SJP,Bangalore on Preparation of Operational Plan for the year 2016-17
01-03-17 DTE 01 CDC (2) 2016-17/4771 STTP on PFD-147 to 152 and SP-08
    National conference on ICT and Society
20-02-17   Invitation of nominations for short term Indian faculty secondment to AIT, Bangkok
23-02-17 DTE 48 CDC(1) 2016 Govt/Aided Engineering colleges and Polytechnics to furnish Teaching staff details
23-02-17 DTE 01 V2 CDC(2)/2016-17/5944 Depute Staff for IMTMA, Tech centre at BIEC, Bengaluru
23-02-17 DTE 01 CDC(2)/2016-17/4720 Depute Staff for STTP PFD-147 to 154 at NITTTR,Chennai
22-02-17 DTE/02(V2)/CCTEK/2016-17/4706 List of participants for STTP at GPT, Vijayapura
    National Level Training Programme through ICT at JSS Polytechnic, Mysuru
22-02-17 DTE 01 CDC(2) 2016-17/4691 STTP on PFD-141 to 145 at NITTTR,Chennai
18-02-17 DTE/02(V2)/CCTEK/2016-17/4605 List of participants for STTP at Bharatesh Polytechnic,Belagavi
17-02-17 DTE 02(v2)/CCTEK/2016-17/5783 Permission for change of date for STTP at GPT, Vijayapura
16-02-17 DTE 01 CDC(2) 2016-17/4576 STTP on PFD-136 and 137 at NITTTR, Chennai
13-02-17 DTE 02(v2)/CCTEK/2016-17/4563 List of participants for STTP at GPW, Hubli
13-02-17 DTE 02(v2)/CCTEK/2016-17/4563 Permission for STTP at GPT, Vijayapura
07-02-17 DTE 48 CDC (1) 2016 Comittee for framing rules for Engg/Polytechnics staff pattern
06-02-17 DTE 02(v2)/CCTEK/2016-17/4480 List of participanrts for training at GPT, Chitradurga
06-02-17 DTE 01 CDC(2) 2016-17/4481 STTP on PFD-133,134 and SP-07 at NITTTR, Chennai
02-02-17 DTE 01 CDC(2) 2016-17/5417 STTP on PFD-139 and 146,Assessment and Evaluation Techniques for OBE curriculum
31-01-17 DTE/02/(V2)/CCTEK/2016-17/5403 Permission for STTP at MEI Polytechnic, Bangalore
01-02-17 DTE/TEQIP/ACA/CR-25/2015-16 List of participants for Training at SPFU, Bangalore
31-01-17 DTE 01 CDC(2) 2016-17/5385 STTP on PFD-127 to PFD-131
31-01-17 DTE/02/(V2)/CCTEK/2016-17/5384 Permission for STTP at BVVS(Aided) Polytechnic,Bagalkote
31-01-17 DTE/02/(V2)/CCTEK/2016-17/5384 Permission for STTP at ,DRR,Polytechnic, Davangere
31-01-17 DTE/02/(V2)/CCTEK/2016-17/5384 Permission for STTP at GPT Chitradurga
27-01-17 DTE 01 CDC(2) 2016-17/5297 STTP On PFD-126 at NITTTR, Chennai
23-01-17 DTE 01 CDC(2) 2016-17/4301 STTP at NITTTR Chennai and Bengaluru Centre
23-01-17 DTE 33 CDC(1) /2015-16 Curriculum Revision of Electrical and Electronics and Allied branches PFD-135
23-01-17 DTE 33 CDC(1) /2015-16 Curriculum Revision of Mechanical and Allied branches PFD-132
23-01-17 DTE 01 CDC(2) 2016-17/4302 STTP on PFD-121 to 126
    Polytechnics whose UC's and SOA's of CDTP schemes sent to MHRD
17-01-17 DTE/08/CCTEK/2016-17/4217 Information on candidates trained from CCTEK
17-01-17 DTE/TEQUIP/ACA/CR-27/2015-16 STTP on "Data Analysis with R" from 03-02-17
16-01-17 DTE 01 CDC(2) 2016-17/4200 STTP on PFD-120 at NITTTR, Chennai
12-01-17 DTE/33/CDC(1)/2015-16/4196 Curriculum Revision review workshops of Civil and allied branches 5 and 6 semester
13-01-17 DTE/02(V2)/CCTEK/2016-17/4191 List of participants for STTP at KPT,Mangalore
10-01-17 DTE 01 CDC(20 2016-17/4151 STTP on PFD-116 and 117
06-01-17 DTE/TEQUIP/ACA/CR-25/2015-16 List of participants for STTP at Tequip,SPFU,Bangalore
06-01-17 DTE/TEQUIP/ACA/CR-25/2015-16 List of participants for STTP at GEC, Hassan
04-01-17 DTE 01 CDC (2) 2016-17/4091 STTP on PFD-114 at NITTTR ,Chennai
02-01-17 DTE/17/CDC(2)/E-Ge/2013-14/4076 Spoken Tutorials project for Engineering colleges and polytechnics by IIT,Bombay
02-01-17 DTE/02(V2)/CCTEK/2016-17 List of participants for STTP at GRWPT, Shimoga
02-01-17 DTE/TEQUIP/ACA/CR-25/2015-16 List of participants for TEQIP sponsored workshop at GEC, Haveri
30-12-16 DTE/02/(V2)/CCTEK/2016-17/4798 Permission for STTP at GRWPT, Shimoga
    TEQUIP-II sponsered training at AIT,Belagavi from 09-1-17
    TEQUIP-II sponsered training in Bangalore from 09-1-17
    TEQUIP-II sponsered training at GEC,Hassan from 09-1-17
26-12-16 DTE 01 CDC(2) 2016-17/4021 STTP on PFD-107 to 111 at NITTTR,Chennai from 02-01-17
    One day workshop on CCTEK to conduct short term courses at BVVS Polytechnic,Bagalkot
    One day workshop on CDTP at BVVS Polytechnic,Bagalkot
23-12-16 DTE/02(V2)/CCTEK/2016-17/3969 Permission to start Short term course at S. J Polytechnic, Bangalore
    TEQUIP II Sponsored one week workshop from 09-01-17
22-12-16 DTE/02/CCTEK/2016-17 One day workshop on CCTEK to conduct short term courses
22-12-16 DTE/03/CDTP/2012-13 One day workshop on CDTP
22-12-16 DTE/33/CDC(1)/2015-16 PFD-119 Curriculum revision workshop for printing and Allied Branches
21-12-16 DTE 01 CDC(2)/2016-17/3932 STTP PFD-107 to 126 at NITTTR Chennai
06-12-16 DTE/TEQIP/ACA/CR-27/2015-16 TEQUIP-II sponsored workshop from 09-01-17
09-12-16 DTE/03/CDTP/2012-13/3869 Attendance certificate for CDTP committee members
09-12-16 DTE/02(V2)/CCTEK/2016-17/3830 List of participants for STTP at SJP,Bangalore
09-12-16 DTE/02(V2)/CCTEK/2016-17/3826 Permission for STTP at KPT, Mangalore
09-12-16 DTE/02(V2)/CCTEK/2016-17/3827 List of participants for STTP at LVP,Hassan
03-12-16 DTE/03/CDTP/2012-13/3265 Submit UCs and SOA for CDTP implementation
03-12-16 DTE/03/CDTP/2012-13/3204 Meeting for Implementing CDTP programs
    Registration form for STTP at SJP,Bangalore
29-11-16 DTE/02/(V2)/CCTEK/2016-17/3181 Information to send profit and UCs to central CCTEK
26-11-16 DTE/02(V2)/CCTEK/2016-17 Permission for STTP at SJ(Govt)Polytechnic, B'lore from 13-12-16
    List of participants for TEQIP II sponsored training from 28-11-16
    TEQIP II sponsored STTP from 28-11-16
21-11-16 DTE 39 CDC(1) /2016-17/3101 Guidence on AICTE Annual Approval Process 2017-18
    TEQIP-II sponsored five days Training from 28-11-16
14-11-16 DTE/02/(V2)/CCTEK/2016-17/3003 Permission to conduct STTP for Lecturers
09-11-16 DTE 36 CDC(2) 2016-17 "Visume360"-Job Portal
03-11-16 DTE/34/CDC(2)/2016-17/2143 Fill the details for Need Analysis in the Option entry proforma
04-11-16 DTE/01/ಚಿಕಘ/2016-17 Very Urgent-Furnish Academic and exam activities information of Fine arts Schools
03-11-16 DTE/33/CDC(1) 2015-16/2146 Feedback on 5th and 6th semester draft curriculum
28/10/16 DTE 15 (PMKVY)/2016-17/2126 Upload candidate details in AICTE Portal to implement PMKVY
    List of selected institutions for PMKVY I Batch by AICTE
22-10-16 DTE 15 (PMKVY)/2016-17/2048 Principals and co-ordinators of Engineering colleges and Polytechnics to attend workshop on PMKVY
    STTP on PFD-72 and PFD-73 postponed
06-10-16 DTE 01 CDC(2) 2016-17 STTP on PFD-72,75,76 at NITTTR, Chennai from 17-10-2016 to 28-10-2016
04-10-16 DTE 26 V2 CDC(2) 2016-17/1935 Permission for higher education
29/09/16 DTE 28 CDC(1) 2016-17 Clarification on Diploma Carryover
01/10/16 DTE 33 CDC(1) 2015-16 Attendance certificate for syllabus revision
29-09-16 DTE 01 CDC(2)/2016-17/1871 Depute lecturer for PFD-75
29-09-16 DTE/TEQIP/ACA/CR-25/2015-16 Approval list of participants for STTP at DTE,Bangalore
26-09-16 DTE 01 CDC(2) 2016-17/1844 STTP on PFD-68-71 at NITTTR,Chennai
    STTP on Remote Sensing GIS and GPS applications at AITM,Belagum
22-09-16 DTE 01 CDC(2) 2016-17 STTP on PFD-65 postponed
20-09-16 DTE 33 CDC(1) 2015-16 Feedback for 5th and 6th sem draft curriculam
19-09-16 DTE 01 CDC(2) 2016-17/747 STTP on PFD-16,PFD 64-67
    Brochures of "Didac" Exihibition
15-09-16 DTE/TEQIP/ACA/CR-27/2015-16 STTP on Remote sensing GIS and GPS application
15-09-16 DTE 01 CDC(S D)/2015-16/3125 Details on Skill Development Programs
15-09-16 DTE 01 CDC(2) 2016-17/3126 STTP on PFD-59 Postponed
    "Didac" from 28th to 30th september 2016 at IEC,Bangalore
12-09-16 DTE 01 CDC (2) 2016-17/1658 STTP at NITTTR, Chennai from 19-09-16 to 23-09-16
07-09-16 DTE 01 CDC(2)/2016-17 Submit form for STTP at NITTTR,Chennai
08-09-16 DTE 01 CDC (2) 2016-17 Workshop on Effective governance of GPTs and GECs at Dharwad on Scheduled date
06-09-16 DTE 26 CDC(2) 2016-17/303 Permission for Higher Education
24-08-16 DTE 01 CDC(2) 2016-17/2805 Depute officers and lecturers for workshop on "Effective Governance of Govt.polytechnics and Engg.colleges at Dharwad
22-08-16 DTE 01 CDC(2) 2016-17/1481 STTP on PFD-51-55
    List of participants for workshop on repair and maintenance of buildings
    One day workshop on Electro-pneumatics at SJP,Bangalore
18-08-16 DTE 02 CDC 2015-16 Purchase of kannada books for 3rd and 4th semester
16-08-16 DTE 33 CDC(1) 2015-16 Attendence Certificate NITTR (Aug)
16-08-16 DTE 01 CDC(2)/2016-17/1388 STTP at NITTTR,Chennai
17-08-16   STTP on "Repair and Maintenance of Buildings" from 22nd-26 Aug 2016 at Belagavi
17-08-16 DTE/TEQIP/ACA/CR-27/2015-16 STTP on "Repair and Maintenance of Buildings" from 22nd-26 Aug 2016
09/08/2016 DTE/33/CDC(1)/2015-16 Curriculum Revision workshop of ADFT,Chemical,Polymer and Ceramics Branches
08-08-16 DTE 28 CDC(1) 2016-17 Clarification on diploma carryover and court opinion
08-08-16 DTE/03/CDTP/2012-13 CDTP programs and UCs for 2016-17
08-08-16 DTE 28 CDC(1) 2016-17 Clarification on Diploma carryover
05-08-16 DTE/03/CDTP/2012-13 Release of funds for CDTP program 2016-17
01-08-16 DTE 01 CDC(2) 2016-17 STTP on PFD-45 to 47
01-08-16 DTE 33 CDC(1) 2015-16 Attendance for lecturers
29-07-16 DTE/17/CDC(2)/E-G/2-13-14 Information on Spoken Tutorials project(FOSS) workshop
28-07-16 DTE/33/CDC(1)/2015-16 PFD-50,Curriculum revision of CP and allied branches
28-07-16 DTE 01 CDC(2) 2016-17 STTP on PFD 38,40,41,42 at NITTR Chennai
22-07-16 DTE 01 CDC(2)/2016-17 STTP on PFDs at NITTTR,Chennai
22-07-16 DTE 33 CDC(1) 2015-16 Special coaching classes for failed students during AY 2015-16
    List of participants for training program at BMSCE,Bangalore
    List of participants for training program by TEQIP
20-07-16 DTE/02(V2)/CCTEK/2016-17 Arranging training programs by CCTEK
19-07-16 DTE/02(v2)/CCTEK/2016-17 List of participants for training course at GVISSJ Polytechnic,Bhadravati
20-07-16 DTE/33CDC(1)/2015-16 Curriculum revision workshop of CS and allied branches
18-06-16 DTE 33 CDc(1) 2015-16 PFD-31-curriculam revision workshop of E and E and Allied branches
16-07-16 DTE 01 CDC(2)/2015-16 STTP on PFD-32 to PFD-36
16-07-16 DTE 33 CDC(1) 2015-16 Attendance certificate
16-07-16 DTE/02/CCTEK/2016-17 List of partcipants for training at B V B polytechnic,Bagalkote
    Training on Institutional Accredation and Quality management at AIT,Belagavi
    TEQIP -II sponsored workshop at Dr.AIT,Bangalore from 18-07-16
    Webinar training at Government polytechnic,Gajendragad
    Higher Education Proposals from Institutions
    STTP on NBA Guidelines under TEQIP
    STTP on Accreditation and OBE
11-07-16 DTE/01/CDC(2)/2015-16 STTP on PFD-27-30
11-07-16 DTE 02 CCTEK 2016-17 List of participants for training at GPT,KR PET
    2 week Faculty development program at BMSCE,Bangalore
11-07-16 DTE 23 CDC(1) 2015-16 Attendance certificate
08-07-16 DTE/01/CDC(2)/2015-16 STTP on PFD-23 and 29
    List of participants on pedagogy in MCE,Hassan
    List of participants on pedagogy in NIE,Mysore
05-07-16 DTE/01/CDC(2)/2015-16/838 STTP on PFD-22,24,25 and 29
05-07-16 DTE 02 CCTEK 2016-17 List of participants for STTP at GWPT ,Hassan
    Advance Pedagogical training at BVBCE at Hubli
01-07-16 DTE 01 CDC(2)/2016-17/815 List of participants for STTP at BKIT,Bidar from 01-07-16
02-07-16 DTE 33 CDC(1) 2015-16 Attendance certificate
    STTP on Pedagogical training at MCE,Hassan
01-07-16 DTE 02 CCTEK 2016-17 List of participants for STTP at GPT,Bellary
    STTP on Pedagogical training at NIE,Mysore
30-06-16 DTE 01 CDC(2)/2016-17/784 STTP at NIT,Varangal
29-06-16 DTE 02 CCTEK 2016-17 List of participants for STTP at GPT,Bellary
29-06-16 DTE 02 CCTEK 2016-17 List of participants for STTP at GPT,Udupi
28-06-16 DTE/01/CDC(2)/2015-16 STTP on PFD-18
27-06-16 DTE 02 CCTEK 2016-17 Aprroval for change of Dates for the CCTEK programs Conducted at WPT Hassan and BVVS Pt Bagalkot
27-06- 16 DTE 02 CCTEK 2016-17 Approval List of the Participants at GPT Siddapur
27-06-16 DTE 33 CDC(1) 2015-16 Attendance certificate
    Additional List of Participants at Hassan
    List of participants for Intructional delivery-ModuleII at GEC,Hassan
    List of participants for Intructional delivery-ModuleII at SJ(Govt)P,Bangalore
    List of participants for Instructional Delivery -Module II at BVVS,Bagalkot
    List of participants for Instructional Delivery -Module II at JSS,Mysore
23-06-16 DTE/02/CCTEK/2016-17 e-tools and soft skills at GRWPT,Shimoga
23-06-16 DTE/02/CCTEK/2016-17 Outcome based Education and Accreditation at GWPT,Hubballi
22-06-16 DTE 07 CDC(2) 2016-17/1606 NOC for MTech
23-06-16 DTE 01 CDC(2) 2016-17 List of paricipants for STTP at GEC,Haveri
21-06-16 DTE 33 CDC(1) 2015-16 OBE- 3rd and 4th sem syllabus 2016-17
22-06-16 DTE/02/CCTEK/2016-17/1585 STTP on professional ethics for technical teachers in GPT,Bellary
20-06-16 DTE /33/CDC(1)/2015-16/1551 Modification in PFD-20
20-06-16 DTE/01/CDC(2)/2015-16 STTP on PFD-17
18-06-16 DTE/02/CCTEK/2016-17 Induction Programme at GPT,Udupi
18-06-16 DTE/02/CCTEK/2016-17 Professional Ethics Indian Constitution training at GPT,Bellary
18-06-16 DTE 01 CDC(2)/2016-17 NOC for Mtech
16-06-16 DTE 01 CDC(2)/2016-17 STTP PROGRAMMES AT NITTTR,Chennai
17-06-16 DTE 07 CDC(2) 2016-17/655 NOC for Mtech
16-06-16 DTE 07 CDC(2) 2016-17 NOC for MTECH
17-06-16 DTE/02/CCTEK/2016-17 STTP at GPT,Bellary
17-06-16 DTE/02/CCTEK/2016-17 Rules to be followed for STTP courses at CCTEK
    Online STTP on Pedagogical training for Technical teachers (Instructional Delivery-module-II)
    STTP on Instructional Delivery (Module -II)
16-06-16 DTE/33/CDC(1)/2015-16 PFD-20 and PFD-31
14-06-16 DTE 07 CDC (2) 2016-17 NOC for Mtech
15-06-16 DTE/02/CCTEK/2016-17/1449 STTP on e-tools and soft skills at GRWPT,Shimoga
15-06-16 DTE/02/CCTEK/2016-17/1450 STTP OBE and accreditation for polytechnics GWPT,HUBLI.
13-06-2016 DTE/02/CCTEK/2016-17 Workshop on Integration Student Centered Learning for OBE Curriculum
10-06-16 DTE 07 CDC(2) 2016-17/1396 NOC for Mtech
09-06-16 DTE 15 (PMKVY)/2016-17 Extention of date for implementation of PMKVY
09-06-16 DTE 15 (PMKVY)/2016-17 Thanks giving letter for attending PMKVY
06-06-16 DTE/01/CDC(2)/2015-16 STTP PFD- 09 and 10 at NITTTR,Chennai
06-06-16 DTE 15 PMKVY 2016-17 PMKVY Workshop for Principals
04-06-16 DTE 01 CDC(2) 2016-17/576 STTP "Basic Pedagogical" at AIT,Bangalore from 13-06-2016
03-06-16 DTE 01 CDC(2) 2016-17 Candidiates selected for EDP on Research Methodology
30-05-16 DTE 01 CDC(2)/2015-16 PFD 07
25-05-16

DTE/TEQIP/FIN/CR-25/2015-16

DTE/TEQIP/ACA/CR-25/2015-16

One Week Workshop on Pedagogical Training and One Week Workshop on Faculty Development Programme for Engg. Staff and Polytechnic Staff
    STTP at Govt.Polytechnic for Women at Bengaluru from 25-05-16
21-05-16 DTE 01 CDC(2)/2016-17/461 STTP for 2016-17 at NITTTR,Chennai
    STTP at SJP Bangalore
17-05-16 DTE/33/CDC(1)/2015-16/408 PFD-8,curriculam revision workshop for civil and allied branches V and VI semester
17-05-16 DTE/33/CDC(1)/2015-16/407 PFD-15,curriculam revision workshop for ME and allied branches V and VI semester
    List of participants for the training course at WPT,Shivamogga
    Additional list of participants for training at GPT Tumkur
12-05-16 DTE/02/CCTEK/2016-17/370 Short term programme at CCTEK ,GPT,Tumkur
05-05-16 DTE 11 CDC(1) 2015-16 Allied courses syllabus scrutiny
    Purchase of Photo biography of Dr. B R Ambedkar
30-04-16 DTE 01 CDC(2)/2016-17/285 4th Indian Technology Congress(ITC)-2016
02-05-16 DTE/CDTP/review/3/2012-13/274 Annual Review workshop for 2015-16 and operational plan proposal for 2016-17
27-04-16 DTE/17/CDC(2)/E-G/2013-14/658 Information from Engineering and Polytechnics on Spoken Tutorials Project
27-04-16 DTE 02 CDC 2015-16 Syllabus Review meeting of Kannada-1 & 2
20-04-16 DTE 33 CDC(1)2015-16 Attendance for kannada and english subject revision
13-04-16 SJK/PS/others/2015-16/1186 Attendance for Training Program held at SKSJTI,Bangalore
05-04-16 DTE/02/CCTEK/2016-17 Prior Permission to be taken from DTE for CCTEK Programs
31-03-16 DTe/CDTP/UC-SOA-PAR/3/2012-13 Send UC/ SOAs and PARs for CDTP program under MHRD ,NewDelhi -URGENT
01-04-16 DTE/33/CDC(1)/2015-16 Curriculum Revision review workshop-English
    Pedagogy on ICT in Technical Education
15-03-16 DTE/01/CDC(2)/2015-16/4072 Modification to STTP on PFD-142
11-03-16 DTE/01/CDC (2)/2015-16/4006 STTP ON PFD-144
10-03-16 DTE 01 CDC(2)/2015-16/3952 Cancellation of PFD 140
10-03-16 DTE 39 LRDC 2015-16 Do It Yourself extension of date
04-03-16 DTE/01/CDC(2)/2015-16/3876 STTP on PFD-139 to PFD-142
02-03-16 DTE 33 CDC(1) 2015-16 Attendance for syllabus review
    NBA workshop on 16-03-2016 at GWPT,Bangalore
29-02-16 DTE 33 CDC(1) 2015-16 Attendance for syllabus review
29-02-16 DTE/01/CDC(2)/2015-16/3817 STTP on PFD-135 to PFD-138
24-02-16 DTE 01 CDC(2)/2015-16/3814 Depute staff for Workshop on 8th Edition of Bangalore India Nano Event
24-02-16 DTE 01 CDC(2)/2015-16 Deputing staff for training, conference and paper presentation
    Faculty development Programme
   

One Week National Level Workshop on "Environmental Management Frame work"

22-02-16 DTE 33 CDC(1) 2015-16 Attendance Certificate for Syllabus Revision Workshop at NITTR Extension Centre, Bengaluru
20-02-16 DTE/01/CDC(2)/2015-16/3705 STTP 132-133
20-02-16 DTE/01/CDC(2)/2015-16/3705 STTP PFD 128
15-02-16 DTE/01/CDC(2)/2015-16/3735 STTP PFD 128-129
12-02-16 DTE/01/CDC/2015-16/3715 Meeting noticee to Govt Engineering college principals on 17-02-2016
11-02-16 ED 04 TGL 2016 Meeting notice to Engineering college Principals on National Education Foundation chaired by ACS.
11-02-16 DTE/33/CDC(1)/2015-16 STTP PFD-126- modified memo
10-02-16 DTE/01/CDC(2)/2015-16/3688 Workshop on Effective Governance of government Polytechnics/technical institutions for principalas
10-02-16 DTE/01/CDC(2)2015-16 STTP PFD-122,124,125
01-02-16   Short term training program on Computer skills and Business System at GWPT, Bengaluru.
05-02-16 DTE/01/e-club/2015-16/3597 Information on Innovation club in Polytechnics and Engineering colleges
01-02-16 DTE/01/CDC(2)/2015-16/3543 STTP PFD-115
30-01-16 DTE/54/CDC(2)/2015-16/3508 Need Analysis for short term programmes at NITTTR,chennai
30-01-16 DTE/01/CDC(2)/2015-16/3509 to3512 STTP PFD 118,119,121 and 122
30-01-16 DTE 40 LRDC 2016 Center of Excellence Proposal Committee meeting
30-01-16   National Board of Accreditation-World Summit on Accreditation
27-01-16 DTE/01/CDC(2)/2015-16 PFD -113-115 from 01-02-2016
20-01-16 DTE 01 CDC(2) 2015-16/3350 Registration for STTP programmes at NITTTR,Extn Centre,Bangalore
16-01-16 DTE/03/CCTEK/2015-16/3332 Training on Mathematical Simulation using Matlab/Silab
14-01-16 DTE 30 LRDC 2015 Edusat Recording & Relay Time Table
18-01-16 DTE/33/CDC(1)/2015-16 PFD-130-curriculam revision review workshop of Modern Office Mgmt
14-1-16 DTE/33/CDC(1)/2015-16 PFD-126 and 130 curriculum review from 15-02-16 to 19-02-16.
12-1-2016 DTE/CDTP/Funds release/3/2012-13 Funds release for CDTP programmes
12-01-16

DTE/01/CDC(2)/2015-16/3279

DTE/01/CDC(2)/2015-16/3280

 

STTP on PFD-109 and 110 at NITTR,Chennai from 18-01-16 to 22-01-16
05-01-16 DTE/48/CDC(1)2015 Leave to get Sanctioned before availing.
05-01-16 DTE/48/CDC(1)2015 Engg & Polytechnic Faculty are Instructed not to conduct Tutorials Unofficially
    STTP on Innovation and Creativity Development in Teachers and Students
28-12-15 DTE/17/CDC(2)/E-Gov/2013-14/3105 FOSS Workshops under Spoken Tutorial Project
18-12-15 DTE/45/CDC(1)/2015-16 Attendance Certificate for meeting on Adobe Creative Technology
16-12-15 DTE 45 CDC(1) 2015-16 Meeting on18-12-2015 for the committee on proposal of ADOBE creative Academy.
16-12-15 DTE 33 CDC(1) 2015-16 Clarification on Schme of studies of course Engineering Drawing-15ME01D
15-12-15 DTE/33.CDC(1)/2015-16/5212 PFD-107 workshop for Printing and allied branches at NITTR,Extension centre,Bengalure
30-11-15   Revised fees for Accreditation by NBA
30-11-15 DTE 01 CDC(2) 2015-16/2770 STTP PFD-93 at NITTR,Chennai.
27-11-15 DTE 01 CDC(2) 2015-16/2771 Workshop on OBE and A Methodologies at BLDE Polytechnic,Vijayapur.
02-11-15 DTE 33 CDC(1) 2015-16 Feedback for 3rd and 4 th Sem Draft Curriculam C-15
    Celebrate Education Day on 11th Nov and organize Essay competition
    Invitation to Jnana Sangama
    e-Content Management System
28-10-15 DTE 33 CDC 2015-16 OBE Training for Chamarajnagar Dist.Polytechnics in Mysore on 29-10-2015
20-10-15 DTE/01/CDC(2)/2015-16/2384 Training on Accreditation and Certification of TVET Institutions at NITTTR,Chennai
20-10-15 DTE/35/CDC-RUSA /2015 Information of IDP under RUSA
17-09-2015 DTE 33 CDC 2015-16/3361 OBE training in Mysore,Mandya and Kodagu nearby districts
17-10-2015 DTE/01/CDC(2)/2015-16/2362 Deputation of staff for Accreditation and Certification of TVET Institutions at NITTTR,Chennai.
    OBE ASSESSMENT FORMS
06-10-2015 DTE/01/CDC(2)/2015-16/2182 STTP PFD 70-72
30-09-2015 DTE 33 CDC 2015-16/2112 Training on OBE for all the polytechnics in Banglore and Chikkaballapur District
29-09-2015 DTE 32 CDC(2)/2015-16/3563 Deputation to MTech from GPT,GADAG
29-09-2015 DTE 33 CDC 2015-16 One day workshop on OBE and Accreditation in Tumkur,Shimoga,Hubli,Karwar,Hassan,Chikkmaglur,Manglure,Udupi districts
28-09-2015 DTE/01/CDC(2)/2015-16/2069 STTP PFD -65 at NITTTR,Chennai
24-09-2015 DTE 32 CDC (2)/2015-16/2035 Deputation of Govt.Polytechnic staff to MTech
24-09-2015 DTE 32 CDC (2)/2015-16/2035 Deputation of Aided staff to MTech
    OBE Presentation , Assessment and Evaluation
11-09-2015 DTE 33 CDC 2015-16 Training on OBE in Davangere,Ballari,Bijapura,Kalburgi,Bidar and Raichur districts
09-09-2015 DTE 33 CDC 2015-16 Training on OBE in Kolar and Ramnagar district Polytechniqes
04-09-2015 DTE/01/CDC(2)/2015-16 STTP PFD -111 at Hydarabad
04-09-2015 DTE/ 37/ CDC 2015-2016/1771 Opening of NDRF subcenter at Dharwad
02-09-2015 DTE 32 CDC(2) 2015-2016/1732 Declarations to be made for deputation to higher education
31-08-2015 DTE/01/CDC(2)/2015-16/1719 STTP PFD 57-61
24-08-2015 DTE/01/CDC(2)/2015-16/1645 STTP PFD 52-55
17-08-2015 DTE/01/CDC(2)/2015-16/1603 STTP PFD -48-51 at5 NITTTR,Chennai
11-08-2015 DTE/01/CDC/(2)/2015-16/1504 STTP PFD -40-44 at NITTTR,Chennai
24-07-15 DTE 01 CDC(2) 2015-16
STTP PFD 64
06-08-2015 DTE/01/CDC/(2)/2015-16/1447 Short term training course for Govt and Aided engg colleges at NITTTR,Chennai
05-08-2015 DTE/32/LRDC/ 2014-15 E-content Development workshop Postponed
22-07-15 DTE 30 LRDC 2014-15 Edusat Relay Program Postponed
17-07-15 DTE 35 LRDC 2015-16 Awareness Workshop on OBE & Accreditation
14-07-15

DTE 30 LRDC 2014-15

Edusat TimeTable July 2015
03-08-15 DTE/01/ CDC(2) 2015-16/1399 Short Term Training programme on PFD-36 to PFD-39
03-08-15 DTE 33 CDC 2015-16 Workshop on OBE at JAIN Polytechnic ,Belagavi
28-07-15 DTE 17 CDC(2) E-Gov 2013-14 FOSS Training under Spoken Tutorial Project
24-07-15 DTE 01 CDC(2) 2015-16
STTP PFD 31-34
23-07-15 DTE 35 LRDC 2014-15 Accreditation Committee
    OBE GUIDELINES AND FORMATS
    COURSE PLAN AND FEEDBACK FORMS
    ACTION WORDS
    BLOOMS -THEORY
15-07-15 DTE 35 LRDC 2015-16 Awareness Workshop on OBE and Accreditation
13-07-15 DTE 06 CCTEK 2015-16 To Convert Saving Account to Current Account
09-07-15 DTE 01 CDC(2) 2015-16 Request for STP programs conducted at Chennai
09-07-15 DTE 01 CDC(2) 2015-16
STTP PFD 20,21,22,23,26,27,29,30
27-06-15 DTE 01 CDC(2) 2015-16 STTP Programs Options
06-07-15 DTE 32 LRDC(1) 2014-15 PFD 35,46,56 for Content Development
    Workshop on Higher Education Policy in India Issues & Challenges
03-07-15 DTE 64 CDC(1) 2013-14 PFD 35,46,56
27-06-15 DTE 01 CDC(2) 2015-16 NITTTR Chennai Programs for 2015-16
25-16-15 DTE 01 CDC (2) 2015-16 PFD 12,13,14,15,17,18,19
24-06-15 DTE 36 LRDC 2014-15 AISHE Report 2013-14 and 2014-15
29-06-15 DTE 64 CDC(1) 2013-14 Rules and Regulations for C2015 New Cirriculum(OBE)
19-06-15 DTE 28 LRDC 2014-15 Sports Fund Deposit
02-06-15 DTE 64 CDC(1) 2013-14 Curriculum Development for Aeronautics & allied Branches
19-05-15 DTE 01 IQAC 2014-15

Nominate to ICT Initiatives Activities and IQAC Guidelines and AQAR formats

29-05-15 DTE 32 LRDC 2014-15 PFD 6 & 10 Content Development Workshop
29-05-15 DTE 01 CDC(2) 2015-16 List of Short Term Trainings for the Month of July
25-05-15 DTE 01 CDC(2) 2015-16 Short Term Training PFD 05,06,07,08
26-05-15 DTE 64 CDC(1) 2013-14 Curriculum Revision PFD 06,10
26-05-15 DTE 30 LRDC 2014-15 Diploma CET Tutorial For CS & IS Students
22-05-15 DTE 36 LRDC 2014-15(AISHE) Information of AISHE 2013-14 and 2014-15
12-05-15 DTE 09 CDC 2014-15 ICT Intiatives:Tracking of Teacher's Exchange Programme
08-05-15 DTE 51 e-gov 2013-14 Submit Expenditure incurred on preparation of RUSA IDP
08-05-15   Induction Program for Lecturers
08-05-15 DTE 35 LRDC 2015-16 All Polytechnics apply for Accreditation
06-05-15 DTE 07 CDC(2) 2015-16 PhD Deputation Details to be submitted
04-05-15 DTE 01 CDC(2) 2015-16 Short Term Training Courses at Chennai PFD 05,08,09
29-04-15 DTE 45 CDC 1 2014-15 Enquiry Committe constituted against Complaint given by Kumari Nagma to Lokayutha
25-04-15 DTE 59 CDC(1) 2014-15 Implementation Of Outcome Based Education at JTS
08-04-15 DTE 26 LRDC 2014-15 Attitude for Success and Study Techniques from Institute of Excellence
08-04-15 DTE 26 LRDC 2014-15 Enterpreneurship workshop from I Create India
18-03-15 DTE 64 CDC(1) 2014 Syllabus Revision Review Workshop
11-03-15 DTE 17 CDC(2) E-Gov 2013-14 FOSS training under Spoken Tutorial Project
09-03-15 DTE 10 CDC(2) 2014-15 Short Term Training PFD 127
09-03-15 DTE 10 CDC(2) 2014-15 Short Term Training PFD 125
23-02-15 F No. 11 - 5 /2015 TS. VII Recruitment of Director General, Colombo Plan Staff College Manila
02-03-15 DTE 10 CDC(2) 2014-15

New Trainings to be introduced at NITTTR, Chennai

Click here

02-03-15 DTE 10 CDC(2) 2014-15 Short Term Training PFD 119-121
    DIY Participants list
    DIY Invitation
20-02-15 DTE 10 CDC(2) 2014-15 Short Term Training PFD 114-118
18-02-15 DTE 64 CDC(1) 29013-14 Deputation of Staff for JTS Curriculum Revision
18-02-15 DTE 29 LRDC 2014-15 Extension of Date of Registration for DIY
    Outcome Based Curriculum for Polytechnic Education
16-02-15 DTE 10 CDC(2) 2014-15 Short Term Training PFD 109
13-02-15 DTE 64 CDC(1) 29013-14 Curriculum Revision for Civil and Allied, Electronics & Allied courses
05-02-15 DTE 02 CCTEK2014-15 STTP on Website Designing and Launching at GPT KGF
10-02-15 DTE 10 CDC(2) 2014-15 Short Term Training PFD 104 - 107
21-01-15 DTE 10 CDC(2) 2014-15 Short Term Training PFD 79, 102
29-01-15 DTE 46 CDC(2) 2014-15 Amendment to Resource persons for Aadhar implementation 3
29-01-15 DTE 46 CDC(2) 2014-15 Amendment to Resource persons for Aadhar implementation 2
29-01-15 DTE 46 CDC(2) 2014-15 Amendment to Resource persons for Aadhar implementation
29-01-15 DTE 53 CDC 2014-15 Traces Study of Diploma students
29-01-15 DTE 46 CDC(2) 2014-15 Resource persons for Aadhar implementation
27-01-15 DTE 29 LRDC 2014-15 Participation for DIY 2015
21-01-15 DTE 10 CDC(2) 2014-15 CP passed out students for ICSIL
21-01-15 DTE 10 CDC(2) 2014-15 IMTEX Exhibition
21-01-15 DTE 10 CDC(2) 2014-15 Short Term Training PFD 95-98
    OBE PPT for Polytechnics
21-01-15 DTE 64 CDC(1) 29013-14 Curriculum Revision for Printing and Allied, Mechanical Engg and Allied courses
    Sports Meet Invitation
    Regulations for 2015 syllabus revision OBE
17-01-15 DTE 30 LRDC 2014-15 EDUSAT Classes Time Table 2015 Even Sem
16-01-15 DTE 28 LRDC 2014-15 Deputing Staff to Sports Meet
14-01-15 DTE 28 LRDC 2014-15 Extension of last date for registration to sports meet
12-01-15 DTE 28 LRDC 2014-15 Return Rolling Trophies to sports meet
09-01-15 DTE 64 CDC(1) 2013-14 Syllabus revision committee members
    Guidelines for Diploma Curriculum revision 2015 on the basis of Outcome Based Education
07-01-15 DTE 64 CDC(1) 2013-14 Syllabus revision workshop of CS, EE and allied branches
01-01-15 DTE 10 CDC(2) 2014-15 Short Term Training PFD 40
01-01-15 DTE 28 LRDC 2014-15 Sports meet 2015 and Do It Yourself
11-12-14 DTE 17 LRDC 2013-14 DVDs on Gandhiji in Karnataka and National flag Contact 9886630059
    STTP at SJP CCTEK on Developing values attitudes and Management skills in Teaching
11-12-14 DTE 64 CDC(1) 2013-14 Syllabus revision workshop of CP and allied branches
29-11-14 DTE 17 CDC(2) EGU 2014 FOSS programs under Spoken Tutorials
10-12-14 ED 176 DTE 2014 Deputation to Higher Education

03-12-14

dte 64 CDC(1) 2013-14 Diploma Syllabus Revision
29-11-14 DTE 17 CDC(2) 2013-14 FOSS workshop under Spken Tutorials Project
    Last date to upload AISHE DCF 30/11/2014
27-11-14 DTE 02 CCTEK 2014-15 STTP on Rapid Prototyping of Robots and PLC
13-11-14 DTE 29 LRDC 2014-15 Do It Yourself 2014
29-10-14 DTE 10 CDC (2) 2014-15 Personality development at NITTTR Chandigarh - Second list
03-11-14 DTE 43 CDC(2) 2014-15 Cambridge Institute of Technology, Bangalore - One day program
03-11-14 DTE 201 e-gov AISHE 2012-13 Redistribution of duties of e-Governance cell
31-10-14 DTE 10 CDC (2) 2014-15 Deputation to Personality Development program
29-10-14 DTE 10 CDC (2) 2014-15 Personality development at NITTTR Chandigarh
25-10-14 DTE 2001 e-govern 2013-14 Imagine Cup 2015 from Microsoft
20-10-14 DTE 30 LRDC 2014-15 Examination Process telecast through EDUSAT
17-10-14 DTE 10 CDC(2) 2014-15 Short Term Training PFD 46-51
07-10-14 DTE 10 CDC(2) 2014-15 Short Term Training PFD 43-44
29-09-14 DTE 10 CDC(2) 2014-15 Short Term Training PFD 39-40
22-09-14 DTE 29 LRDC 2014-15 Do It Yourself
23-09-14 DTE 28 LRDC 2014-15 Sports Fund remittance
18-09-14 DTE 28 LRDC 2014-15 Annual Sports Meet 2014
15-09-14 DTE 10 CDC(2) 2014-15 Short Term Training PFD 37
15-09-14 DTE 08 LRDC 2013 "Spoorthi Sampda" - Purchase of book to Library
15-09-14 DTE 10 CDC(2) 2014-15 ISTE Sponsored training on Recent Development in Renewable Energies
15-09-14 DTE 10 CDC(2) 2014-15 Short Term Training PFD 35,36,37,38
12-09-14 DTE 13 LRDC 2014-15 Resumption of EDUSAT Program
11-09-14 DTE 37 CDC(1) 2014-15 Human Rights Awareness
11-08-14 DTE 10 CDC(2) 2014-15 Short Term Training PFD 30,31,32
11-08-14 DTE 10 CDC(2) 2014-15 Short Term Training PFD 26,27,28,29
27-08-14 DTE 10 CDC(2) 2014-15 NMEICT Training at NITTTR Chennai
11-08-14 DTE 10 CDC(2) 2014-15 Short Term Training PFD 19,20,21,22
19-08-14 DTE 13 LRDC 2013-14 EDUSAT Interruption
19-08-14 DTE 27 LRDC 2014 Prevention of Sexual Harassment
12-08-14 DTE 203 CDC e-Gov Gen 2014 One day workshop on Transformation for the Nation by Queens Global Management
11-08-14 DTE 10 CDC(2) 2014-15 Short Term Training PFD 13,14,15,16
28-07-14 DTE 10 CDC(2) 2014-15 Short Term Training PFD 08, 09, 10, 11
18-07-14 DTE 10 CDC(2) 2014-15 Details of Staff Deputed to attend NMEICT
18-07-14 DTE 10 CDC(2) 2014-15 Short Term Training PFD 06
17-07-14 DTE 10 CDC(2) 2014-15 Short Term Training Requirement
16-07-14 DTE 10 CDC(2) 2014-15 NMEICT Training at NITTTR Chennai
14-07-14 DTE 10 CDC(2) 2014-15 Short Term Training PFD 04,05,06,07
10-07-14 DTE 13 LRDC 2013-14 Edusat Time Table 2014-15
09-07-14 DTE 10 CDC(2) 2014-15 Short Term Training Program PFD- 01,02,03
09-07-14 DTE 64 CDC(1) 2013-14 Special Coaching Classes
05-07-14 DTE 01 CDC(2) 2014-15 Short Term training Courses at NITTR Chennai
01-07-14 DTE 203 EGU 2013-14 Review meeting of New Initiatives at institutes
    Indian Technology Congress 2014 - Brochure
25-06-14 DTE 203 EGU 2013-14 Indian Technology Congress 2014
23-06-14 DTE 26 LRDC 2014-15 I Create India Proposal - Enterpreneurship Program
11-06-14 DTE 10 V2 CDC(2) 2013-14 Training on Applied Mechanics
27-05-14 DTE 83 CDC PTC 2014-15 Committee Report on Parametric Technolgy (INDIA) Pvt. Ltd
05-06-14 DTE 01 CDC(1) 2013-14 Illegal Coaching classes by Govt and Aided Staff
19-05-14 DTE 10 V(2) CDC (2) 2013-14 STTP under TEQIP
13-05-14 DTE 81 CDC(2) 2012-13 Revised NOC & Permission to participate in UKIERI programme
13-05-14 DTE 81 CDC(2) 2012-13 NOC & Permission to participate in UKIERI programme
09-05-14 DTE 203 EGU 2013-14 Microsoft Training Program details
29-03-14 DTE 08 LRDC 2013 Purchase of book on Power Transformer Technology & practice
10-03-2014 DTE 3 LRDC 2013-14 Remittance of sports fund
11-03-2014 DTE 64 CDC 1 2013-14 6833 Official Syllabus
10-03-2014 DTE 81 CDC(2) 2012-13 Education Leadership Program (UKERI)
07-03-2014 DTE 10 V2 CDC(2) 2013-14 Short Term Training PFD-139 & 140
06-03-2014 DTE 203 E-GOV GEN 2013-14 AICTE Training
05-03-2014 DTE 03 CCTEK 2013-14 Short Term training for all branches on Research & Matlab
06-03-2014 DTE 17 DDC(2) E-GOV foss 2013-14 Spoken Tutorial Project(FOSS)
24-02-2014 DTE 10 V(2) CDC (2) 2013-14 Short term training programme PFD 137 & 138
28-02-2014 DTE 81 CDC (2) 2012-13 Topics for STTP
24-02-2014 DTE 13(A) LRDC 2013-14 Science Day in EDUSAT
24-02-2014 DTE 3 LRDC 2013-14 Returning of Rolling Trophies
24-02-2014 DTE 10 V(2) CDC (2) 2013-14 Short term training programme PFD 135 & 136
18-02-2014 DTE 67 CDC(1) 2013-14 Attendance Certificate to Officers
17-02-2014 DTE 16 LRDC 2013-14 Deputing officers to Sports Meet
29-01-2014 DTE/10/CDC(2)V2/2013-14 Short term training programme PFD 130-132 & TQM-7
14-02-2014 DTE 81 CDC(2) 2013-14 Participants for Webcast WIDDS workshop from NITTTR Chennai
14-02-2014 DTE 16 LRDC 2013-14 Participation in Sports Meet 2014
14-02-2014 DTE 16 LRDC 2013-14 Organizing Sports Meet 2014
14-02-2014   Do it Yourself Invitation
13-02-2014 DTE 81 CDC(2) 2013-14 Participants for Webcast WIDDS workshop from NITTTR Chennai
12-02-2014 DTE 67 CDC(1) 2013-14/ 4437 KPSC syllabus additional committee - Chemical Engg, E&C Mechanical Engg, Metallurgy
11-02-2014 DTE 67 CDC(1) 2013-14/ 4409 KPSC syllabus additional committee -English &IS
27-01-2014 DTE 81 CDC(2) 2012-13 Webcast WIDDS workshop from NITTTR Chennai
29-01-2014 DTE/10/CDC(2)V2/2013-14 Short term training programme PFD 125,126,127,128,129
    Civil Service Coaching
01-02-2014 DTE 15 LRDC 2013-14 Participation in Do It Yourself
31-01-2014 DTE 67 CDC(1) 2013-14 Syllabus for Engg and Polytechnic Faculty Recruitment
29-01-2014 DTE/10/CDC(2)V2/2013-14/4194 Short term training programme PFD 121,122,123,124
25-01-2014 R.11-16/2013-EC-VI Recruitment of CT in CRPF
27-01-2014 DTE 81 CDC(2) 2012-13 Webcast WIDDS workshop from NITTTR Chennai
27-01-2014 DTE 10 V2 CDC(2) 2013-14 Short term programme PFD-118, 120
21-01-2014 DTE 10 V2 CDC(2) 2013-14 Short term programme PFD-116,115,114
16-01-2014 DTE 51 CDC(2) e-gov RUSA 2013-14 NMEICT data immediately
16-01-2014 DTE 3 LRDC 2013-14 Sports Meet 2013-14
16-01-2014 DTE 15 LRDC 2013-14 Do It Yourself- 2014
13-01-2014   "Smart Materials, Structures & Systems"- Workshop Brochure.
10-01-2014 DTE 10 V2 CDC(2) 2013-14 Short term programme PFD-108,110,111
10-01-2014   Sports Meet Permission
10-01-2014   Workshop on smart materials,structures & systems
10-01-2014   Adoption of blended learning mode
08-01-2014 DTE 43 CDC(2) 2013-14/3814 Mandatory to maintain Website for Engineering and Polytechnic Colleges
01-01-2014 DTE 10 CDC(2) 2012-13 Short Term Training on PFD 105- 107
26-12-2013 DTE 12 LRDC 2013-14 Live Telecast of EDUSAT Program Time table
09-12-2013 DTE 48 CDC(1) 2013-14 Carryover Clarification
04-12-2013 DTE 64 CDC(1) 2013-14 Syllabus Revision 2015
18-11-2013 DTE 80 CCTEK 13-14 Curriculum Books payment through CCTEK
11-11-2013 DTE 18 LRDC 2013-14 Book on Ambedkar Thoughts
18-11-2013 DTE 15 LRDC 2013-14 Do It Yourself 2013-14 - Reminder
18-11-2013 DTE 16 LRDC 2013-14 Sports Meet 2013-14 - Reminder
28-10-2013 DTE 10 CDC(2) 2013-14 Apex Hi Tech Institute nomination confirmation for attending seminar
21-10-2013 DTE 15 LRDC 2013-14 Do It Yourself 2013-14
21-10-2013 DTE 16 LRDC 2013-14 Sports Meet 2013-14
    Apex Hi Tech Institute Programs Brochure
21-10-2013 DTE 10 CDC(2) 2012-13 Apex Hi Tech Institute Programs
21-10-2013 DTE 10 CDC(2) 2012-13 Short Term Training on PFD 71- 75
11-10-2013 DTE 10 CDC(2) 2012-13 Short Term Training on PFD66,67 & 68
08-10-2013 DTE 08 LRDC 2013-14 Purchase of Books by P Sreenivasa Reddy, to Library
03-10-2013 DTE 12 LRDC 2013-14 EDUSAT ROTs for all Govt Polytechnics
03-10-2013 DTE 13 LRDC 2013 EDUSAT Program Time Table
27-09-13 DTE 10 CDC(2) 2013-12 Short Term Training on PFD62,63 & 64
25-09-2013 DTE 17 LRDC 2013-14 Purchase of Vivekananda literature
23-09-2013 DTE 46 CDC(2) 2013-14 Report on quality of Education
19-09-2013 ED 210 DTE 2013 M Tech Permission
    Admission to Wards of Government Employees
    PFD 61 Modification
13-09-2013 DTE 10 CDC(2) 2013-14 AICTE Sponsored program, Koppal
13-09-2013 DTE 10 CDC(2) 2013-14 STTP on PFD 58-61 & TQM-2
10-09-2013 DTE 33 CDC(2) AISHE 2013-14 AISHE 2012-13 Upload details
07-09-2013 DTE 3 LRDC 2012-13 Sports fund Remittance
05-09-2013 DTE 10 CDC(2) 2013-14 STTP on PFD 52-56
06-09-2013 DTE 12 LRDC 13-14 Broadcasting EDUSAT Programs
20-08-2013 DTE 10 CDC(2) 2013-14 STTP on PFD 48-50
26-08-2013 DTE 43 CDC(2) 2013-14 Websites for all Polytechnics and Engg Colleges
    Clarification on Carryover in Diploma Exams by Hon'ble Minister for Higher Education
20-08-2013 DTE 10 CDC(2) 2013-14 STTP on PFD 44-46 and TQM -1
13-08-2013 DTE 10 CDC(2) 2013-14 Training on Solar Photo Voltaic Technology
14-08-2013 DTE 10 CDC(2) 2013-14 STTP on PFD 39
07-08-2013 DTE 10 CDC(2) 2013-14 STTP on PFD 38-41 and TQM
07-08-2013 DTE 12 LRDC 2012-13 Continuance of EDUSAT Program
29-07-2013 DTE 11 CDC(2) 2013-14 Part Time PhD permission
30-07-2013 DTE 32 SCD(1) 2013-14 CP English - 1 (9CP11) syllabus
26-07-2013 DTE 17 CDC(2) 2013-14 Foss Program Attendance
20-07-2013 DTE 6 / 13 CDC(2) 13-14 NOC for ME / MTech and Clarifications
23-07-2013 DTE 15 CDC(2) 13-14 Clarification for NOC for ME / MTech
23-07-2013 DTE 15 CDC(2) 13-14 NOC for ME / MTech
17-07-2013 DTE 10 CDC(2) 2013-14 Short term Training on PFD- 32,33,34
23-07-2013 DTE CDTP Comm College 3 / 2012-13 Community College Proposal Reminder
15-07-2013 DTE 02 LRDC 2012-13 Prohibiting Ragging
16-07-2013 DTE 80 CCTEK 13-14 Curriculum Books payment through CCTEK
15-07-2013 DTE 15 CDC(2) 13-14 NOC for ME / MTech Entrance test
17-07-2013 DTE 10 CDC(2) 2013-14 Short term Training on PFD- 28, 29, 30
17-07-2013 DTE 27 CDC(2) 2013-14 Post Doctoral Fellowship for Staff
    Community Polytechnic Grant Details
09-07-2013 DTE 17 CDC(2) 2013-14 Free and open Source Software Training
06-07-2013 DTE CDTP Comm College 3 / 2012-13 Proposal to start Community Colleges in Polytechnics
02-07-2013 DTE 10 CDC(2) 2013-14 Short term Training on PFD- 23, 24, 25, 27
01-07-2013 DTE 80 CCTEK 2013-14 Revised Syllabus books for Libraries
02-07-2013 DTE 10 CDC(2) 2013-14 Short term Training on PFD-17, 18, 19, 20
26-06-2013 DTE 10 CDC(2) 2013-14 Short term Training on PFD-13 , 14
19-06-2013 DTE 10 CDC(2) 2013-14 Short term Training on PFD-13
14-06-2013 DTE 3 LRDC 2012-13 Sports Fund Remittanace
24-05-2013 DTE 10 CDC(2) 2013-14 NITTTR Trainings
18-05-13 DTE 81 CDC(2) 2013-14 Postponement of IDDS program of NITTTR Chennai
03-05-13 DTE 01 CCTEK 2013-14 No CET Coaching in CCTEK
29-04-13 DTE 3 LRDC 2012-13 Sports Fund Remission
15-04-13 DTE 01 CDC(2) 2012-13 Registering Tutorials
09-04-13 DTE 01 CDC(1) 2013-14 Illegal conduction of Tutorial Classes
28-03-13 DTE 84 CDC (2) 2012-13 Java Program Proposal
    Community Program Review Details
    Faculty Development Program on CNC Technology
11-03-2013 DTE 10 CDC(2) 2011-12 Short term Training on PFD- 146 147
23-02-2013 DTE 81 CDC(2) 2012-13 NITTTR Program Postponement
23-02-2013 DTE 83 CCTEK 2012-13 CCTEK Programs Permission
19-02-2013 DTE 38 CDC(2) 2012-13 Mtech Permission
18-02-2013 DTE 3 LRDC 2012-13 Sports meet 2012-13
18-02-2013 DTE 10 CDC(2) 2011-12 Cancaellation of STP PFD 137
15-02-2013 DTE 10 CDC(2) 2011-12

Short term Training on PFD- 132, 133,134,135, 137,138,139

29-01-2013 DTE 3 LRDC 2012-13 Sports Fund Remittanace
19-01-2013 DTE 10 CDC(2) 2011-12

Short term Training on PFD- 123

17-01-2013 DTE 58 CDC(2) 2012-13 Summer & Winter Schools - AICTE
21-01-2013 DTE 4 LRDC 2012-13 Do It Yourself 2013
21-01-2013 DTE 3 LRDC 2012-13 Sports Meet 2013
19-01-2013 DTE 10 CDC(2) 2011-12

Short term Training on PFD- 118, 119 & 121

18-01-2013 DTE 75 CDC(1) 2012-13 Workload Pattern for Polytechnic Staff
10-01-2013 DTE 10 CDC(2) 2011-12

Short term Training on PFD- 111-115

31-10-2012 DTE 10 CDC(2) 2011-12

Short term Training on PFD- 105, 106 &108

31-10-2012 DTE 10 CDC(2) 2011-12

Short term Training on PFD- 92, 93 & 94

16-11-2012 DTE 56 CDC(2) 2012-13 Guidelines for MTech or PhD deputation/ Permission
06-11-2012 DTE 10 CDC(2) 2011-12

Short term Training on PFD- 88, 90

31-10-2012 DTE 10 CDC(2) 2011-12

Short term Training on PFD- 83, 84, 85, 87

30-10-2012 DTE 58 CDC(2) 2012-13 Attendance on Public Software Workshop
17-10-2012 DTE 4 LRDC 2012-13 Do It Yourself Meet

17-10-2012

DTE 3 LRDC 2012-13 Sports Meet 2012
20-10-2012 DTE 59 CDC(2) 2012-13 Mtech Permission
17-10-2012 DTE 10 CDC(2) 2011-12

Short term Training on PFD- 81, 82

16-10-2012 DTE 10 CDC(2) 2011-12

Short term Training on PFD-78,79,80,86

09-10-2012 DTE 05 CDC(2) 2011-12 NITTTR Chandigarh
08-10-2012 DTE 10 CDC(2) 2011-12

Short term Training on PFD-72,74,76

05-10-2012 DTE 10 CDC(2) 2011-12

Short term Training on PFD-68 Additional

27-09-2012 DTE 10 CDC(2) 2011-12

Short term Training on PFD-67-71

22-09-2012 DTE 38 CDC(2) 2011-12 NOC for MTech aspirants
15-09-2012 DTE 15 CDC(2) 2011-12 Circular -Guidelines for MTech NOC
14-09-2012 DTE 10 CDC(2) 2011-12

Short term Training on PFD-63, 64

03-09-2012 DTE 10 CDC(2) 2011-12

Short term Training on PFD-60,61

03-09-2012 DTE 10 CDC(2) 2011-12 Short term Training on PFD-53,54,55,56,57
03-09-2012 DTE 41 CDC(2) 2012-13 Short term Training at Kolkotta
27-08-2012 DTE 10 CDC(2) 2011-12/1867 Short term Training on PFD-47,48,49,50
25-08-2012 DTE 01 LRDC 2011-12 Permission to view "Bala Ambedkar" Movie
21-08-2012 DTE 10 CDC(2) 2011-12/1867 Short term Training on PFD-43,45,46
17-08-2012 DTE 10 CDC(2) 2011-12 Clarification on Trainings at NITTTR ECB
14-08-2012 DTE 03 III 2009 Details of Final Sem students and Placement
14-08-2012 DTE 03 III 2009 MOU with Industries
03-08-2012 DTE 41 CDC(2) 2012-13
01-08-2012 DTE 38 CDC(2) 2011-12 NOC for MTech aspirants
31-07-2012 DTE 38 CDC(2) 2011-12 NOC for MTech aspirants
26-07-2012 DTE 15 CDC(2) 2011-12 NOC for MTech aspirants
10-07-2012 DTE 10 CDC(2) 2011-12 Short term Training on PFD-33, 34, 35, 36
03-07-2012 DTE 10 CDC(2) 2011-12 Short term Training on PFD-31
16-07-2012 DTE 49 CDC(2) 2011-12 Permission for Part Time PHD aspirants
16-07-2012 DTE 15 CDC(2) 2011-12 NOC-PGCET for MTech aspirants
12-07-2012 DTE 15 CDC(2) 2011-12 NOC-2 for MTech aspirants
07-07-2012 DTE 15 CDC(2) 2011-12 NOC for MTech aspirants
10-07-2012 DTE 10 CDC(2) 2011-12 Short term Training on PFD-29
29-06-2012 DTE 10 CDC(2) 2011-12 Short term Training on PFD-30
10-07-2012 ED 152 TPE 2012 Govt Order for Four subjects Carry over to higher semesters
07-07-2012 DTE 10 CDC(2) 2011-12 PFD-25, PFD-26, PFD-28 and PFD-32
28-06-2012 DTE 15 CDC(2) 2011-12 NOC to attend PGCET-2012 (ME/MTech)
27-06-2012 DTE 10 CDC(2) 2011-12 Short term Training on PFD-17, PFD-19, PFD-21
25-06-2012 DTE 10 CDC(2) 2011-12 Short term Training on PFD-18
20-06-2012 DTE 10 CDC(2) 2011-12 Short term Training on PFD-20
06-06-2012 DTE 10 CDC(2) 2011-12 Short term Training on PFD-14
06-06-2012 DTE 10 CDC(2) 2011-12 Short term Training on PFD-12
23-05-2012 DTE 20 CDC(1) 2011-12 National Conference on Libraries and Development
    Short term Training at Bangkok
    MTech Programme at NITTTR
05-04-2012 DTE 09 CDC 1 2010-11 Diploma CET Syllabus - 2012
26-04-2012 DTE 09 CDC 1 2011-12 CET Syllabus Review Meeting on 02-05-2012
10-04-2012 DTE 33 CDC2 2011-12 Indian Technology Congress 11-12 may 2012
31-03-2012 DTE 01 EGU 2010-11 Opening of IE-ISTE Staff and Student Chapters
28-03-2012 DTE 72 CDC 2010-11 Withdrawal of "Glimpses of our Constitution" book by Ashan Academy from Diploma Curriculum
14/03/2012 DTE 09 CDC(1) 2010-11 Diploma CET Draft Syllabus-2012
13/03/2012 DTE 23 KKC CDC(2) 2012-13 Karnataka Knowledge Commission Pilot Survey
08/-3/2012 DTE 72 CDC 2010-11 Cancellation of Text Book "Glimpses of Constitution"
07/03/2012 DTE 09 CDC(1) 2010-11 Attendance Certificate for CET Syllabus revision Workshop
28/02/2012 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Short term Training Prorgramme PFD 128, 162, 163 and 164
28/02/2012 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Short term Training Prorgramme PFD 161
28/02/2012 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Postponement of PFD 138
21/02/2012 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Automobile Workshop at NITTTR Chennai
21/02/2012 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Short term training Programme on PFD- 138, 155, 156, 157, 158, 159
07/02/2012 DTE 09 CDC(1) 2010-11 Workshop on CET Curriculum revision
02/02/2012 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Short term training Programme on PFD- 148, 149, 150, 152, 153
31-01-2012 DTE 01 CDC(1) 2011-12 Short term training programme ICPA
    C Programming and Matlab - ISTE Approved Program at Ramnagar
27/01/2012 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Short term training Programme on PFD- 141 - 146
24/01/2012 DTE 04 LRDC 2010-11 Sports Meet
24/01/2012 DTE 03 LRDC 2010-11 Do It Yourself
24/01/2012 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Short term training Programme on PFD- 134 - 136
21/01/2012 DTE 72 CDC(1) 2010-11 Open Source Software as per DTE Syllabus
16/01/2012 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Short term training Programme on PFD- 130 - 133
16/01/2012 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Postponement of PFD 127
12/01/2012 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Postponement of PFD 126
05-01-2012 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Short term training Programme PFD 127, 129
    Books on Constitution, Communication and Analysis Skills
02/01/2012 DTE 10 CDC(1) 2010-11 Short term training Programme on ICPA 4
23/12/2011 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Short term training Programme on PFD- 124, 125, 126
    Zone wise college list forAISHE Statistics
02/12/2011 DTE 102 CDC(2) AISHE/2011-12 AISHE Statistics
09-11-2011 DTE 21 CDC(1) 2011-12 Deccan Herald's Special Program
09-11-2011 DTE 3 LRDC 2011-12 35th State Level Sports Meet
09-11-2011 DTE 4 LRDC 2011-12 Do It Yourself
29-10-2011 DTE 18 CDC(1) 2010-11 Seminar/ Workshop on Achievements of Madam Curie
31-10-2011 DTE 20 CDC(1) 2010-11 Subscription to Magazine "Down to Earth"
22/10/2011 DTE 19 CDC(1) 2010-11 One day training Programme on Finite Element Analysis by Altair Engg
17/10/2011 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Additional list of Short term training Programme on PFD- 88
17/10/2011 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Short term training Programme on PFD- 88, 90
17/10/2011 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Short term training Programme on PFD- 89, 91
29/09/2011 DTE 33 CDC(2) 2011-12 Indian Engineering Congress - Deputing staff and students
20/10/2011 DTE 72 CDC(1) 2010-11 Change in Scheme of Syllabus of 9CP67P AND 9CP68P
14/10/2011 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Reschedule of Short term training Programme on PFD- 83, 84, 85, 86
07/10-2011 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Cancellation of PFD 81
26/09/2011 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Short term training Programme on PFD- 83, 84, 85, 86
26/09/2011 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Short term training Programme on PFD-, 75,76, 77,78,79,81
15/09/2011 DTE 72 CDC(1) 2010-11 Books on New syllabus
13/09/2011 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Short term training Programme on ICPA 2 , 3
05/09/2011 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Short term training Programme on PFD-68, 71,72, 73
05/09/2011 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Short term training Programme on PFD-61, 66, 67
02/09/2011 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Short term training Programme on PFD-60 to-65
19/08/2011 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Corrigendum Short term training Programme on PFD-57
03/08/2011 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Short term training Programme on PFD-55,56,57, 58,59 & 65
08-08-2011 DTE 01 LRDC 2011-12 Projects for Polytechnic Students
03/08/2011 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Short term training Programme on PFD-48,49,50,51,52
03/08/2011 DTE 01 CDC(1) 2011-12 Short term training Indian Constitution
27/07/2011 DTE 72 CDC(1) 2010-11 Feedback on Syllabus Review
27/07/2011 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Workshop on Validation of Lab Hand Book in Electronic
11/07/2011 DTE 72 CDC(1) 2010-11 G O and Circular for 5th and 6th Revised Syllabus
25/07/2011 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Short term training Programme on PFD-54
12/07/2011 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Short term training Programme on PFD-26 - Postponed
07/07/2011 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Short term training Programme on PFD-30,31,32,33,34,35
27/06/2011 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Short term training Programme on PFD-26 - Cancelled list and Modified list
27/06/2011 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Short term training Programme on PFD-17,26,28,29,27
20/06/2011 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Short term training Programme on PFD-26
20/06/2011 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Short term training Programme on PFD-20,23
15/06/2011 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Short term training Programme on PFD-12,13,14,15,16
03/06/2011 DTE 10 CDC(2) 2010-11 Short term training Programme on PFD-09
22/03/2011 DTE/100/CDC(2)/ 2010-11 Short term training Programme on PFD-161
28/02/2011 DTE/72/CDC(1)/ 2010-11 Syllabus Revision forAutomobile, Aronautical, Chemical, Mining, Polymer, Metallurgy, Agriculture
14/02/2011 DTE/72/CDC(1)/ 2010-11 Syllabus Revision for Electrical, Computer, IS, ADFT, Printing branches
    Short Term Training Program on Renewable Energy Sources at BVVS Bagalkot
17/01/2011 DTE/90/CDC(1)/2010-11 Illegal Diploma Coaching
27/01/2011 DTE/82/LRDC(1)/ 2010-11 Do It Yourself Programme
31/01/2011 DTE/72/CDC(1)/ 2010-11 Syllabus Revision for Electronics and Allied branches
29/01/2011 DTE/97/CDC(2)/ 2010-11 Short term training Programme on PFD-144,PFD-146,PFD-147,PFD-148,PFD-149,PFD-150,PFD-151
21/01/2011 DTE/96/CDC(2)/ 2010-11 Short term training Programme on PFD-139,PFD-140,PFD-141,PFD-142
18/01/2011 DTE/72/CDC(1)/ 2010-11 Syllabus Revision for Mechanical and Allied branches
17/01/2011 DTE/72/CDC(1)/ 2010-11 Teaching and Valuation of Automobile Subjects
05/01/2011 DTE/89/CDC(2)/ 2010-11 Short term training Programme on PFD-135,PFD-136
05/01/2011 DTE/89/CDC(2)/ 2010-11 Short term training Programme on PFD-131,PFD-132,PFD-133
22/12/2010 DTE 80 CDC(2) 2010-11 Short term Program PFD 127, 129
04/11/2010 DTE 10 CCTEK 2010-11 Purchase of New Syllabus Books and Department Handbook
11/10/2010 DTE 32 CDC 2006 Online Training in Oracle Academy's SQL and PL/SQL
1/10/2010 DTE/72/CDC(1)/2010-11 Feedback on Guidelines framed for Curriculum Revision of 5th and 6th Sem Diploma courses
01/09/2010   GO for implementation of revised syllabus for 3rd and 4th sem
09/08/2010 DTE/10/CDC(2)/2010-11 E-Granthalaya
23/07/2010 DTE/02/III/2009 Continuation of Aptamitra