ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


ಇ-ಆಡಳಿತ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು EGU Circulars


ದಿನಾಂಕ Date
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ DTE Order No.
ವಿಷಯ Subject
    NPS 14% ಸೆಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ
    05-12-2019 ರ ಗುರುವಾರದಂದು ನಡೆಯುವ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ
    Ministry of HRD has extended the date of enrollment in ARPIT (Annual Refresher Program in Teaching) 2019 courses till 15th November. For FDP,Visit www.swayam.gov.in
    Salary bill preparation and submission in K-2
    Instructions to follow while sending bills to K-2
    HRMS ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮನವಾದ Exit ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನೌಕರರ ಸಂಬಂಧದ ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು HRMS ಮೂಲಕವೇ ಕ್ಲೈಮುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ -A ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು e -PAR ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು
    ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ನೌಕರರ ವೇತನವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಉದ್ದೇಶ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಸೆಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ
09-09-19 DTE 03 EGU 2019 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ Recipient ID ನವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ಜರೂರು
    ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ವೇತನ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆ-1 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು 12-09-2019 ಕಡೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 ರಿಂದ K-2 ರಲ್ಲಿಯೇ ವೇತನ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
27-08-19 DTE 03 EGU 2019 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ Recipient ID ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    AICTE ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ HRMS ಮಾಹಿತಿ
    ಎಸ್‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಪಿ/ಟಿ‌ಎಸ್‌ಪಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ (ಪುಟ 13 ರಿಂದ 20)
09-07-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಜಿ‌ಯು 2019 ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಪಿ/ಟಿ‌ಎಸ್‌ಪಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
    DSC Subscription form and instructions to be followed
26-06-19   e-Procurement ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ DSC ಹೊಸ / ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
22-11-18   01-04-2006 ರಿಂದ 30-06-2018 ರವರೆಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಎನ್‌ಪಿ‌ಎಸ್ ನೌಕರರ ನಿಯತ ಕಾಲಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ DTE umbrella ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆ
17-11-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 04 ಇ‌ಜಿ‌ಯು 2018 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
02-05-18 DTE/01/EGU/2018 ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಖಾಯಂ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ವಿವರ HRMS ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ನೆನಪೋಲೆ
    Promotion of Digital Payment
    ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಗಳ ಉತ್ತೇಜನ
10-07-17 DTE/05/EGU/2017 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು LMS/FMS ತಂತ್ರಾಂಶದ live site ಮೂಲಕ ಮಾಡುವುದು
    National Digitisation Campaign on Digital Transactions
    Monitoring of issue of RuPay card
23-05-17 DTE 05 EGU 2017 Implementation of Letter Monitoring System / File Monitoring System in Polytechnics and Engineering colleges
14-03-17 DTE 02 EGU 2016 To Update incorrect staff data in EMIS
19-12-16 DTE 02 EGU 2016 5 Polytechnics to Update Integrated websites
17-12-16 DTE 01 EGU 2016 HRMS complaints to accompany with DDO letter
09-12-16 DTE 02 EGU 2015 Schedule 4,5and 6 of NPS to be generated and submitted immediatly
05-12-16 DTE 02 EGU 2016 To furnish additional information required by various sections at DTE office and Govt.Engineering colleges and Polytechnics to update EMIS data.
23-11-16 DTE 01 EGU/K2 2015 Pay and Allowances to be drawn through K2 from 01-12-16
23-11-16 DTE 01 EGU/K2 2015 Departmental receipts to be remitted through K2 from 01-12-16
10-11-16 DTE 02 EGU 2016 All Bills including salary should be done in Khajane-2 from 01/12/2016
28-08-16   Complete Tendering Process in e-procurement portal
    To implement e-Granthalaya
    Intimate any changes in Official e-Mail ids
04-08-16 DTE 02 EGU 2016 To Use e-library software
    Instructions for data entry in EMIS
12/07/2016 K2/ PMU/ 92/2015-16 Integrated Financial Management System - IFMS
03-03-16 SKSJ/TEQIP(FDA)/2016/1095 Pedagogy for use of ICT-Initiatives
    Aided polytechnics-JAN-16 Increments details to be sent
01-02-2016 DTE 01 EGU 2015 Update Integrated website and EMIS data
    User manual for e-Attendance