ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ English


Engineering Circulars


Date
DTE Order No.
Subject
30-11-2017 DTE 04 SCH(1) 2017-18 Physically Disabled Students Scholarships Applications
09-10-17 DTE 04 SCH(1) 2017-18 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಪ್ರವರ್ಗವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು
16-09-17 DTE 01 SPS 01 2017 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
16-09-17 DTE 01 SPS 01 2017 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
13-09-17 DTE 04 SCH(1) 2017-18 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ
12-009-17 DTE 05 SCH(1) 2017-18 Post metric and Merit-Cum Scholarship for students belonging to minority communities for 2017-18
30-08-17 DTE 53 ACM(1) 2017-18 Send Statistics of SC/ST/OBC first year 2017-18 students studying in Govt & Aided Engineering colleges
    ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
28-07-17 DTE 04 SCH(1) 2017-18 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಕಲ ಚೇತನ ಸಬಲಿಕರಣಕ್ಕಾಗಿ 06 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
17-08-17 DTE 35 ACM(1) 2017-18 Admission Approval notification & dates For Management & Comed-k seats in engineering colleges
27-07-17 DTE/02/SCH(2)/2017-18 ರಕ್ಷಣಾದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳು /ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ
27-07-17 DTE/02/SCH(2)/2017-18 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ BE/ME ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯತಿ ಅರ್ಜಿ
27-07-17 DTE/02/SCH(2)/2017-18 ಎಚ್‌ಐ‌ವಿ /ಲೆಪ್ರೆಸಿ ರೋಗಪೀಡಿತರಾದ ಪೋಷಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ
05-07-17 DTE/04/SCH(1)/2017-18 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಶ್ಮಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ
03-06-17 DTE/28/SCH(1)/2015-16 ಜಮ್ಮು & ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
24-05-17 DTE/05/ACM(1)/2017-18 To fill left over enginering seats through lateral entry admission in Govt and aided engineering colleges in2017-18
23-12-16 DTE/39/ACM(1) 2016-17 All Engineering colleges to submit fee details in the attached annexure-Very Urgent
23-12-16 DTE/38/ACM(1) 2016-17 Not to demand fees when students discontinued from their studies
26-12-16 DTE/10/SCH(1)/2016-17/4717 Send the scholarship application details of SC/ST and defence students from 2005-06 to 2015-16
24-10-16 DTE 27 SCH(1) 2016-17/2067 Post matric and merit cum means Scholarships from department of minorities for 2016-17
22-09-16 DTE/28/SCH(1)/2015-16 Special Student scholarships to J and K students
    Final list of Engineering Colleges for Admission approval
    Tentative list of Engineering Colleges for Admission approval
    Admission approval of Comedk and Management quota Engineering seats
10-08-16 ED 49 TEC 2016 Colleges not to insist fees from SC/ST students for professional courses
08-08-16 DTE/19/ACM(1)2016-17 To fill CET unfilled seats within 15-08-16
    Fee Structure and Seat Sharing of Bachelor of Architecture
05-08-16 DTE/19/ACM(1)2016-17 Admission date extended for unfilled seats in Govt. Engineering colleges
    Regarding Excess fees collection in Aided/private engineering colleges
01-08-16 DTE 04 SCH(2) 2016-17 Free education and scholarship to children of HIV/AIDs/Leprosy parents for Engg. and polytechnic students for 2016-17
01-08-16 DTE 18SCH(1) 2016-17 Defence scholarships to engineering students
01-08-16 DTE 17 SCH(2) 2016-17 Fee consession for 2016-17 for BE,BTech,BArch,ME and MTech SC/ST students whose parental income is 2.5 to 10 lakhs rupees
06-07-16 DTE 01 SCH(1) 2016-17 SC/ST students Fee concession revision
21-06-16 DTE 05 SCH(1) 2016-17 Online on the National e-Scholarship portal
20-06-16 DTE 02 SCH(1) 2016-17 Bank details of Defence students scholarships
29-03-2016 DTE/63/ACM(1)/2015-16 To fill first year engineering seats of 2015-16
14-01-16 DTE 21 SCH(1) 2015-16 SC ST Engineering students Fee concession-updated
21-12-2-15 DTE 55 EST 4 (A)/ 2011 /3082 Information on senior/selection grade lecturersof aided engineering colleges
18-12-2015 DTE/06/SCH(2)/2015-16/3020 Free education and scholarship to HIV/AIDs/Leprocy parents children in polytechnicsfor 2015-16
08-12-2015 DTE 55 EST 4 (A) 2011/2948 Information of Senior /selection grade lecturers prior to 2006 in Aided Engineering colleges
09-12-2015 DTE/01/SCH(1)/2015-16 Submit Bank Account details of SC/ST,Defence and Pratibha Puraskar students applied for scholarship -Urgent
03-11-2015 DTE 40 DVP (1) 2015 Grants released for GEC's for purchase fof equipments under '132' plan
03-11-2015 DTE 04 DVP(1) 2015 3rd Quarter Budget Release forGovt.Engineering colleges
30-09-15 DTE 04 DVP (1) 2015 Funds for GEC for Centralized Placement Cell
01-10-2015 DTE/01/SCH(1)/2015-16/3729 Send list of SC/ST students selected from deemed university
28-09-2015 DTE /01/SCH(1)/2015-16 Send list of Comed-K SC/ST candidates
10-08-2015 DTE /22/SCH(1)/2015-16/1575 Defence Scholarship to Engineering students for 2015-16
10-08-2015 DTE /21/SCH(1)/2015-16/1576 Fee concession to SC/ST Engineering students with annual income above 2.50 lakhs for 2015-16
17-08-2015 DTE 33 ACM (1)2015-16 Admission Approval for COMED-K/KRLM/Management quota
10-08-15 DTE/31/ACM(1) 2015-16 To fill unfilled Engineering seats within 15-08-2015
04-07-15 DTE 19 ACM(1) 2015-16 All Engg Colleges to Accept Provisional PUC Marks Card
02-05-15 ED 300 DTE 2012 Engg. College Principal to be considered Non Vacational
23-06-15 DTE 01 CDC(2) 2015-16 Training on Hydraulics & Pneumatics
    Engineering College Information for Students of North Eastern states and Union Territories CSAB NEUT 2015
    AICTE Pragati Scholarship for Girls (Deficiencies)
03-12-14 DTE 25 SCH(1) 2014-15 Fee Concession for SC/ST Engg Students 2014-15
25-11-14 DTE 04 SCH(1) 2014-15 (Part 3) Interest free loan for Higher Education Abroad
25-11-14 DTE 04 SCH(1) 2014-15 (Part 3) 6% Interest Education loan for Engg Students through CET
10-11-14 DTE 04 SCH(1) 2014-15 (Part 3) "Arivu Educational Loan" for all Higher Education students of Backward category
16-10-14 ED 14 TGL 2014 Show cause notice to Govt Engineering Colleges
12-09-14 Himvaka 135 Praka 2014 Fee Concession for Backward Class students to be disbursed in 15 days
19-09-14 DTE 01 SCH(1) 2014-15 Display the circulars on notice board
19-09-14 DTE 17 SCH(1) 2014-15 Acquittance for Scholarship disbursal
18-09-14 DTE 08 SCH(1) 2014-15 Details of HIV and Leprosy studetns for Scholarship
26-08-14 DTE 40 ACM(2) 2014-15 Approval of COMEDK and Management Quota seats
14-08-14 DTE 10 ACM(1) 2013-14 Extra fee collected at Aided Engineering Colleges
14-08-14 ED 53 TEC 2014 Filling Left over seats in Engg Colleges
31-07-14 DTE 26 SCH(1) 2014-15

Defence Scholarship for Engg Colleges
21-07-14 ED 59 TEC 2014 Surrendering of Unfilled COMEDK seats to KEA
24-07-14 DTE 02 SCH(1) 2012-13 Fee Reimbursement for 2006-07 batch students (Last Instalment)
15-07-14 DTE 10 ACM(1) 2013-14 Lateral Entry Seats from Govt. Engg Colleges to be subitted to KEA
13-06-14 ED 85 TEC 2014 Conversion of seats reserved for Physically challenged students to general merit after second round of admission in Engg Colleges
22-05-14 ED 220 TEC 2011 Amendment of Rule 12 of Karnataka Professional Colleges Admission Act
22-04-14 DTE 01 SCJ(1) 2014-15 Displaying Circulars in Notice Board
24-04-14 DTE 36 ACM(1) 2013-14 approval of govt seats filled under management
09-04-14 DTE 01 SCH(1) 2014-15 Acquittance of ST students Fee subsidy upto 2010-11 disbursed
07-04-14 DTE 01 SCH(1) 2014-15 Acquittance of Defence students Fee subsidy disbursed
05-04-14 DTE 07 SCH(1) 2014-15 Acquittance of Engg students Fee subsidy disbursed
01-01-14 DTE 02 SCH(1) 2012-13 Remaining Subsidy of Higher Fee of 2006 batch Engg Students
12-11-13 DTE ACM 330 2013-14 Returning Original Documents to BE BArch Students
07-11-12 DSW 357 BMA 2012 Fee Reimbursement Regulations
31-08-13 ED 132 INF 2013 Free Education and Scholarship for HIV and Leprosy children
    Engg College Fee Reimbursement for SC ST Students
23-08-13 DTE 01 SCH(1) 2013-14 List of SC ST Students for Scholarship estimation
23-08-13 DTE 01 SCH(1) 2013-14 Not to pursue the tution fee for SC ST students
23-08-13 DTE 01 SCH(1) 2013-14 SC ST Cheque Received Acquittance
23-08-13 DTE 36 ACM(1) 2013-14 Approval of Engg Admissions thru COMEDK & Management
07-08-13 DTE 18 SCH(1) 2013-14 Defence Scholarships for Engg Students
06-08-13 DTE 19 SCH(1) 2013-14 SC ST Scholarships for Engg Students
02-08-2013 ED177 TEC2013 Seat Sharing of ME / MTech / MBA/ MCA
09-07-2013 ED 21 TEC 2013 Engg College Admission Fee Regulations
20-04-2013 DTE 02 SCH (1) 2013-14 Not to insist on Tution fee from SC ST students
16-03-2013 ED 68 UTV 2012 Permanent Affiliation of Govt Engg Colleges to VTU
22-02-2013 DTE 04 SCH(1) 2012-13 Not to Insist on Fee payment for students who are eligible for Reimbursement
23-01-2013 DTE 04 SCH(1) 12-13 E-Pass Reminder
19-12-2012 DTE 04 SCH(1) 12-13 E-Pass for all Engg Colleges
04-10-2012 DTE 33 ACM(1) 2012-13 Admission approval for Engg Colleges - COMED-K & Management Quota
10-09-2012 DTE 50 CDC(1) 2012-13 Incubation Centre for Placement
15-09-2012 DTE 244 SCH(1) 2012-13 Scholarship for Engg SC/ST Students
15-09-2012 DTE 245 SCH(1) 2012-13 Scholarship for Engg Defence Students
27-08-2012 DTE 04 SCH(1) 2012-13 Engg Colleges not to insist on Tution fee for SC/ST Students
07-08-2012 DTE 119 SCH(1) 2012-13 Scholarship for Category I and Low Income group
11-07-2012 ED 10 TEC 2012 Govt Order on Engg College Seats and Fees
10-04-2012 DTE 22 EST(10) 2010 Engg. College Teaching Staff AICTE 6th Pay
05-04-2012 DTE 40 sch(1) 2010-11 Fee Refund & Scholorship
08-11-2011 DTE 35 ACM(1) 2011-12 Admission Approval dates for COMED K and Management Quota 2011-12
10-10-2011 DTE 208 SCH(1) /2011-12 Fee Concession to students with parent income below Rs. 11,000/- in Aided and Private Engg Colleges
10-10-2011 DTE 207 SCH(1) /2011-12 Fee Concession to SC/ST students in Aided and Private Engg Colleges
10-10-2011 DTE 209 SCH(1) 2011-12 Fee Concession to Category 1 students in Aided and Private Engg Colleges
07-10-2011 ED 13 HPT 2011 Release of grants for fee Reimbursement of SC/ST Engg Students from 2008-09
19-09-2011 ED 220 TEC 2011 Refund of Fees for Surrendered Engg seats to KEA
30/08/2011 DTE 40 SCH(1) 2010-11 Not to Insist on Tution fee for SC/ST students in Engg Colleges
24-08-2011 ED 172 TEC 2011 Seat Matrix for MBA, MCA under VTU for 2011-12
27-08-2011 ED 172 TEC 2011 Provisional Seat Matrix for ME, MTech for 2011-12 under Rule 9
25-08-2011 ED 173 TEC 2011(P) Seat Sharing in BMS Evening College of Engg
03-05-2011 GO No. ED 78 TEC 2011 Engg College Fee Structure - Inviting acceptance from Engg colleges
21-04-2011 DTE / 39 / SCH(1) 2010-11 Reimbursement of Rs. 25000 subisidy
28/02/2011 DCE 20 RBI 2009-10 Engg College Scholarships through NEFT
    Engg Admission Approval Details
08/02/2011 DTE 69 ACM(1) 2010 Training on AICTE Approval Process at BMS College of Engg
20/01/2011   SC ST Fee Reimbursment status
27/12/2010 DTE 07 SCH(1) 2010-11 Meeting on Reimbursment of fees to SC/ST Students
20/12/2010 DTE 07 SCH(1) 2010-11 Submission of SC/ST Fees Re-imbursement Bill in Form KFC 32A
03/12/2010 DTE 04 SCH(1) 2010-11 SC/ST Fees Re-imbursement Bill Form KFC 32A
27/10/2010 DTE 46 ACM(1) 2010-11 Engg college admission Approval for 2010-11(COMEDK &Management Quota)
08/10/2010 DTE 46 ACM(1) 2010-11 BE Admission Approval and Reconciliation
20/08/2010
DTE/26/ACM(1)/2010-11 State Level Inter College Cultural Competition
15/01/2010
DTE/01/SCH(1)2009