ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


Exam-Circulars


Date
DTE Order No.
Subject
17-03-18 BTE/12/ECS(02)/2017 2018 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ ಮೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ
13-03-18 BTE/12/ECS (2)/2017 C-15 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ದಡಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ Eelective ವಿಷಯದ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ
12-03-18 BTE/12/ECS (2)/2017 15CE63B ಮತ್ತು 15CE63C elective ವಿಷಯದ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ
09-03-18 BTE/03/ECS(2)/2017 Calender of Events for April/May 2018 exams
09-03-18 BTE/12/ECS(2)/2017 2018 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ
07-03-18 BTE/12/ECS(2)/2017 2018 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ /ಮೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ
08-03-18 BTE/01/EAP /2017 2017 ರ ನವೆಂಬರ್ / ಡಿಸೆಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ
07-03-18 BTE/12/ECS(2)/2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು-2
05-03-18 BTE/12/ECS(2)/2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು
01-03-18 BTE/12/ECS(2)/2017 2017 ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
26-02-18 BTE/62/EFS/2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2018 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ
20-02-18 BTE/12/ECS(2)/2017 C-03 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲದ ಪಠ್ಯವಿಷಯ ಗಳನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 2018 ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಅಂತಿಮ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
17-02-18 BTE/12/ECS(2)/2017 2017 ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
16-02-18 BTE/169/ECS(3)/2017 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಿಗೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ BTE ಯಿಂದ ಸಂಯೋಜನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ
17-02-18 BTE/06/ECS(1)/2017 ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
12-02-18 BTE/13/ECS(2)/2017 2017 ರ ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು
08-02-18 BTE 01 EAP 2017 KIET ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ (394), ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು APS ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು
08-02-18 BTE/12/ECS(2)/2017 ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ/ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
07-02-18 BTE/06/ECS(1)/2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
31-01-18 BTE 169 ECS (3)/2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನಕ್ಕೊಳಪಡುವ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಿಗೆ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸಂಯೋಜನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.
05-02-18 BTE 12 ECS (2)/2017 2017 ನವಂಬರ್ / ಡಿಸೆಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ ಪಡೆಯುವ / ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
05-02-18 BTE 01 EAP 2017 KIET ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಫ್ (394), ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ ಪಡೆಯುವ / ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ 2018 ಮೇ ತಿಂಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
02-02-18 BTE 13 ECS 2013 ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಕಾಲ (SAKALA PORTAL) ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲೇ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
02-02-18 BTE/09/ECS 2/2017 2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿ-09 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು
31-01-18 BTE/13/ECS(2)/2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್ /ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ
29-01-18 BTE/06/ECS(1)/2017 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಕುರಿತು
25-01-18 BTE 13 ECS (2) /2017-18 Malpractice Enquiry dates
25-01-18 BTE 01 EAP/2017-18 No further chance for Non-equivalent subjects
    Diploma results on 25-01-2018
11-01-18 BTE/30/EFS/2017-18 2017ರ ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸರಬರಾಜಾದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಫ್ರೀ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
06-01-18 BTE/01/EBL(4) 2017 Exam remuneration to be credited through RTGS/NEFT
30-12-17 BTE 12 ECS(2) 2017 CE ವಿಭಾಗದ ಸರ್ವೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
23-12-17 BTE 12 ECS 02 2017 2017 ರ ನವೆಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
23-12-17 BTE 11 ECS 02 2017 Malpractice Students Admission to 2,4 & 6th Semester
22-12-17 BTE 12 ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು- 21-12-17
21-12-17 BTE 07 EPS 2017 ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ
21-12-17 BTE 12 ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-19-12-17 & 20-12-17
19-12-17 BTE 8 EPS 2017 Suggestion for 167th Board Meeting Nov/Dec 2017
19-12-17 BTE 12 ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-18-12-17
18-12-17 BTE 12 ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-15-12-17,16-12-17 & 17-12-17
    Valuation Camp memo Nov/Dec17 Exams
16-12-17 BTE/01/ECS(02)/2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ
15-12-17 BTE 12 ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-14-12-17
14-12-17 BTE 12 ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-12-12-17& 13-12-17
12-12-17 BTE/12/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-11-12-17
10-12-17 BTE/12/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-08-12-17& 09-12-17
    Details to be sent to the Secretary, BTE
15-11-17 BTE 06/ECS(1)/2017 2017 ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಕುರಿತು
15-11-17 BTE 06/ECS(1)/2017 2017 ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪರಿವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು
16-11-17 BTE 06/ECS(1)/2017 2017 ರ ನವೆಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿ‌ಎಸ್/ಸಿ‌ಓ/ಡಿ‌ಸಿ‌ಎಸ್ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು
08-12-17 BTE/12/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-07-12-17& 08-12-17
06-12-2017 BTE/01/EBL(4) 2017 Exam renumeration to be credited through RTGS/NEFT
05-12-17 BTE/12/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-05-12-17
05-12-17 BTE/12/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-04-12-17
04-12-17 BTE/12/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-03-12-17
01-12-17 BTE/12/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-30-11-17
30-11-17 BTE/05/ECS(3)/2017 2017 ರ ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
30-11-17 BTE/12/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-29-11-17
29-11-17 BTE/12/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-28-11-17
25-11-17 BTE/12/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-25-11-17ರಿಂದ 27-11-17
27-11-17 BTE/06/ECS(1) /2017 02-12-2017 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಕುರಿತು
25-11-17 BTE/12/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-22-11-17ರಿಂದ 24-11-17
23-11-17 BTE/05 /ECS(3)/2017 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಐ‌ಟಿ‌ಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
23-11-17 BTE/05 /ECS(3)/2017 2017 ರ ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ
21-11-17 BTE/06/ECS (1)/2017 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಇರುವ ಏ‌ಟಿ‌ಎಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕುರಿತು
21-11-17 BTE/06/ECS (1)/2017 M404-Machine design and drawing ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿ ಕುರಿತು
21-11-17 BTE/05/ECS (3)/2017 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2017ರ ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
20-11-17 BTE 05 ECS(3) 2017 2017 ರ ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ
18-11-17 BTE 06 ECS(1) 2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ
14-11-17 BTE 06/ECS(1)/2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದರ ಕುರಿತು
16-11-17 BTE/3/EPS/2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಜೋಡಣೆ ಬಗ್ಗೆ
15-11-17 BTE 06/ECS(1)/2017 Verification of question papers for Nov/Dec 2017exams on18-11-2017
14-11-17 BTE 06 ECS(1) /2017 2017 ನವೆಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪಠ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಕುರಿತು
09-11-17 BTE/3 EPS/2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
10-11-17 BTE 10 EAP 2017 ಕಲಿಕೆ ನ್ಯೂನತೆ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟಿಕರ್ ಅಂಟಿಸುವ ಕುರಿತು
10-11-17 BTE/06/ECS(1)/2017 2017 ರ ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ
07-11-17 BTE/06/ECS(1)/2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಜಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡದಿರಲು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
07-11-17 BTE/06/ECS(1)/2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ
07-11-17 BTE/06/ECS(1)/2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃಂದ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ
07-11-17 BTE/42/EFS/2017 ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್17ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾಹಿತಿ
04-11-17 BTE/96/ECS(3) 2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು
02-11-17 BTE/96/ECS(3)2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು
31-10-17 BTE/01/EAP 2017 2017 ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು
30-10-17 BTE/01/EAP 2017 2017 ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು
30-10-17 BTE/01/EAP 2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು
28-10-17 BTE/01/EAP 2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾಗೂ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ ಕುರಿತು
28-10-17 BTE/95/ECS(3)2017 ಸಿ-15 ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಜನರಲ್) ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ Machine Design-15ME53T ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ
27-10-17 BTE/06/ECS(1)2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯದ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
24-10-17 BTE/03/ECS(2)/2017 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
24-10-17 BTE 01 EAP 2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ ಕುರಿತು
17-10-17 BTE/01/EAP / 2017 2017-18 ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿಶೇಷ ದಂಡ ಶುಲ್ಕದೊಡನೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ
11-10-17 BTE/16/EFS/2017 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
10-10-17 BTE/03/ECS(2)/2017 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
07-10-17 BTE/01/ECS(3)/2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ
03-10-17 BTE/16/ECS/2017 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
27-09-17 BTE/05/ECS3/2017 Depute staff for exam work
22-09-17 BTE/01/ECS2/2017 Various Exam Board members meeting for Nov/Dec 17 exams
22-09-17 BTE/01/ECS2/2017 Staff on Nov/Dec17 exam work
16-09-17 BTE/06/ECS 3/2017 Committee for DCE(General) and DCE(Draftsmanship) syllabus comparative study
18-09-17 BTE 01 ECS2/2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
11-09-17 BTE/01/EBL(4) 2017 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ RTGS/NEFT ಮುಖಾಂತರ ಸಂಭಾವನೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
08-09-17 BTE/75/ECS 3/2017 Visit of research scholars from Germany to various polytechnics
07-09-17 BTE 01 ECS2/2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳು ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
07-09-17 BTE 01 ECS2/2017 CS/DCS/COಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಮುಂದೆ 14-09-17 ರಂದು ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
01-09-17 BTE 13 EPS 2013 ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಕಾಲ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
04-09-17 BTE/01/ECS(2) /2017 2017ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
30-08-17 BTE/01/ECS(2) /2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ
23-08-17 BTE/09/ECS(2) /2017 C -09 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶದ ಕುರಿತು
23-08-17 BTE/06/ECS(1) /2017 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
23-08-17 BTE/01/ECS(2) /2017 C-03 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ Nov/Dec 17 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
21-08-17 BTE 05 ECS(01)/2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
18-08-17 BTE 01 ECS(02)/2017 Board meeting for Nov/Dec2017 exams
    2003 ರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ C03 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 2015 ರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ C15 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
07-08-17 BTE 01 EAP 2017 2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ದೃಡೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು
26-07-17 BTE 01 EAP 2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2017 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು
25-07-17 BTE/02/ECS(2)/2017 2017 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಟ್ಕಿಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ
22-07-17 BTE/03/ECS(2)/2017 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು
22-07-17 BTE/16/EFS/2017 ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ
19-07-17 BTE 06 EAP 2017 ಕಲಿಕೆ ನೂನ್ಯತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವಿಷಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ದಿಂದ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
17-07-17 BTE/01/EAP/2017 2017 ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ದಿನಾಂಕಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡು
14-07-17 BTE/01/EAP/2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2017 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ
11-07-17 BTE/01/ECS(2)/2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 17 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು
10-07-17 BTE /16/EFS/2017 2017 ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ
04-07-17 BTE/01/EBIL(1)(2)/2017 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ಭತ್ಯೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
01-07-17 BTE/01/ECS(2)/2017 2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
01-07-17 BTE/01/ECS(2)/2017 2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಶಿಬಿರದ ಕುರಿತು
29-06-17 BTE/07/EPS-2017 BTE ಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ
01-07-17 BTE/03/ECS(2)/2017 2017 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿಚಾರಣೆ
28-06-17 BTE 01 EAP 2017 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಕುರಿತು
29-06-17 BTE/03/ECS(2)/2017 2017 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ
27-06-17 BTE/03/ECS(2)/2017 2017 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ
27-06-17 BTE/03/ECS(2)/2017 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮರ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು
23-06-17 BTE/03/ECS2/2017 2017 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಿದ್ಧತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
16-06-17 BTE/01/EBIL(4) 2017 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ಸಂಭಾವನೆ/ಪ್ರಯಾಣ/ದಿನ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು RTGS/NEFT ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
23-06-17 BTE/03/ECS(2)/2017 2017 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿಚಾರಣೆ ಸಭೆಯ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ
17-06-17 BTE/16/EFS/2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
20-06-17 BTE/03/ECS(2)/2017 2017ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ತಿಸ್ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು
20-06-17 BTE/03/ECS(2)/2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2017 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ /ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುರಿತು
19-06-17 BTE/01/EAP(3)/2017 CIPET ಮೈಸೂರು-ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ
19-06-17 BTE/01/EAP/2017 ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಹಿಂದಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ
    ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017 ಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಜಿ
19-06-17 BTE/01/EAP/2017 ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೊಂದಾಯಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ
19-06-17 BTE/01/EAP/2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2017ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
19-06-17 BTE/01/EAP/2017 21-06-17 ರಂದು ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ
16-06-17 ಬಿಟಿಇ/08/ಇಸಿಎಸ್/2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ 166ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಭೆ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
13-06-17 ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್(3)/2015 ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಲಿಯಿಂದ ಸಂಯೋಜನೆ ಪಡೆಯಲು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
12-06-17 ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್(2)/2017 ವಿವಿಧ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳನ್ನು 2017 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.
25-05-17 ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್(3)/2015 ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸಂಯೋಜನೆ ಪಡೆಯಲು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿರುವ ರಸೀದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
02-06-17 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/ಈ‌ಸಿ‌ಎಸ್(2)/2017 2017 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು
02-06-17 BTE/01/ECS(2)/2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಂಭಾವನೆ
01-06-17 BTE/01/ECS(2)/2017 ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
29-05-17 BTE/01/ECS(2)/2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 17 ರ ಥಿಯರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
27-05-17 BTE/01/ECS(2)/2016 2017 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಥಿಯರಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯ ಜರುಗುವ ಬಗ್ಗೆ
26-05-17 BTE/06/ECS(1)/2016 ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
25-05-17 BTE/03/ECS(3)/2015 Affiliation fee details-Reminder
24-05-17 BTE/06/ECS(1)/2016 Update Valuers List in BTELinx
23-05-17 BTE/01/ECS(02)/2017 Update Kannada lecturers list in BTELinx
18-05-17 BTE/8/EPS/2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ 166 ನೇ ಸಭೆ
18-05-17 BTE/07/EFS-2016-17 ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಗ್ರಾಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪೇಪರ್ ಗಳ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ
19-05-17 BTE/01/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-17-05-17ರಿಂದ 19-05-17
18-05-17 BTE/03/ECS(3)/2015 BTE ಇಂದ ಸಂಯೋಜನೆ ಪಡೆಯಲು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು
11-05-17 BTE/01/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-13-05-17ರಿಂದ 16-05-17
17-05-17 BTE/07/EPS/2017 ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ
16-05-17 ಬಿ‌ಟಿ‌ಈ/06/ಈ‌ಸಿ‌ಎಸ್91)/2016 ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ
16-05-17 BTE/01/ECS(02) 2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 17 ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಲು ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ
    CO ,CS DCS and IA verifier ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ
11-05-17 BTE/01/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-11-05-17ರಿಂದ 12-05-17
12-05-17 BTE/06/ECS(1)/2016 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು
11-05-17 BTE/01/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-10-05-17
11-05-17 BTE /11/ECS(2)/2016 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 17 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿ ಕುರಿತು
10-05-17 BTE/01/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-09-05-17
08-05-17 BTE/01/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-06-05-17 ರಿಂದ 08-05-17
08-05-17 BTE/01/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-04-05-17 ರಿಂದ 05-05-17
08-05-17 BTE/01/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-27-04-17 ರಿಂದ 03-05-17
02-05-17 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ 06/ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್(1)/2016 Verification of question papers for 2017 April/May Theory exams
02-05-17 BTE/01/ECS(1)/2017 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ
27-04-17 BTE/01/ECS(2)/2017 2017ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ Concrete Technology (15CE43T) ವಿಷಯದಲ್ಲಿDesign Data Code Book ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
26-04-17 BTE/01/ECS(2)2017 Mobile phones prohibited in exam halls
21-04-17 BTE/11/ECS2/2016 2017ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
17-04-17 BTE 01 EAP 2017 2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೋರ್ಸ ವೈಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
17-04-17 BTE 01 EAP 2017 2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಕ್ಷೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
17-04-17 BTE06/ECS(1)/2016 2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರುಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು
19-04-17 BTE/01/ECS(2)2017-18 2017ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
17-04-17 BTE/06/ECS(1)/2016 2017ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ನೋಡಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದರ ಕುರಿತು .
11-04-17 BTE/06/ECS(1)/2016 2017ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಆಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪರಿವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು
18-04-17 BTE/3/EPS/2017 2017ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
17-04-17 BTE/07/EPS/2017 2017ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಕ್ಯಾಮೆರಗಳನ್ನುಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
18-04-17 BTE/01/ECS(3)/2017 2017ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.
18-04-17 BTE/06/ECS(1)/2016 2017ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು
18-04-17 BTE 06/ECS(1)/2016 Verification of Question papers for April/May Theory Exam 2017
15-04-17 BTE/01/ECS(3)/2017 ವಿಜ್ಣಾನ ವಿಷಯದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ
13-04-17 BTE/01/ECS(3)/2017 ಏಪ್ರಿಲ್ /ಮೇ 2017 ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ (CS BOard)
13-04-17 BTE/01/ECS(3)/2017 2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ BTE Linx ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
11-04-17 BTE/01/ECS3/2017 ಏಪ್ರಿಲ್ /ಮೇ 2017 ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ
07-04-17 ಬಿ ಟಿ ಇ/06/ಇಸಿಎಸ್(1)/2016 ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃಂದ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
05-04-17 BTE/01/EAP/2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2017 ಜರುಗುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
04-04-17 BTE/01/ECS(3)/2017 e-mail IDs of Chairmans April /May exams2017
01-04-17 BTE/01/ECS(3)/2017 Directions to CS for April/May17 practical exams
03-04-17 BTE/06/ECS(1)/2016 Not to sanction leave during April/May2017 exams
31-03-17 BTE 06/ECS(1)/2016 Clarification on subject 15AT43P
    Recruitment notification for the post of Assistant court secretaries
01-04-17 BTE/01/ECS3/2017 Exam Board members meeting on 06-04-17
28-03-17 BTE/19/EAP/2017 April/May 2017 draft time table meeting
28-03-17 BTE/11/ECS(2)/2016 Update candidate list for APRIL/MAY17 theory exams
17-03-17 BTE/11/ECS(2)/2016 Extended revaluation camp@ GWPT Bangalore
16-03-17 BTE/13/EPS/2013 Send Sakala Applications through Sakala Portal
15-03-17 BTE/30/EPF/2016-17 April/ May 2017 exams stationary supply
09-03-17 BTE/11/ECS(02)/2016 Board meeting for April/May 2017 exams-2
06-03-17 BTE/11/ECS(02)2015 Question paper indent for April/May2017 exams
03-03-17 BTE/11/ECS(2)/2016 Revaluation results of NOV/DEC16 exams
27-02-17 BTE/11/ECS2/2016 Board meeting for April/May2017 exams-1
23-02-17 BTE/11/ECS(2)/2016 Applying for revaluation after taking photocopies of Nov/Dec16 exams theory subjects
17-02-17 BTE/08/EFS/2016-17 Return amount of anwer booklet without ATS number
17-02-17 BTE/10/ECS(2)/2016 Nov/Dec16 exams malpractice punishment details
06-02-17 BTE/11/ECS(2)/2015 Nov/Dec16 Theory exam Photo copies
10-02-17 BTE/03/ECS(3) 2015 Fee for BTE affiliation 2016-17
13-02-17 BTE/11/ECS(02) 2016 Revaluation at MEI Polytechnic from 20-02-17
01-02-17 BTE/06/ECS(1)/2016 Calendar of Events for APRIL/MAY 17 exams
31-01-17 BTE/10/ECS(2)/2016 Malpractice enquiry on 06-02-17
31-01-17 BTE/11/ECS(02) 2016 Depute staff for Revaluation duty
30-01-17 BTE/10/ECS(2)/2016 Malpractice enquiry for Nov/Dec16 exams
30-01-17 BTE/10/ECS(2)/2016 Update revaluation information of Nov/Dec16 exams
24-01-17 BTE 55 ERS 3 2016 Exam fee for Bridge subjects of students of Central Institute of Plastic Technology
25-01-17 BTE/11/ECS(2)/2016 Revaluation dates of Diploma results extended
21-01-17 BTE/11/ECS(2)/2016 Date extention for applying Revaluation and photo copy
17-01-17 BTE/11/ECS(2)/2016 Malpractice enquiry of NOV/DEC 2016 Exams
16-01-17 BTE/08/EFS/2016-17 Stationary for April/May 2017 exams-Reminder2
12-01-17 BTE/19/EAP(2)/2016 Result of Kannada Bridge subject withheld
11-01-17 BTE/11/ECS(2)/2016 Last chance in April/May 2017 exams
11-01-17 BTE/11/ECS(2)/2016 Exam fee notification for April/May 2017 exams
11-01-17 BTE/11/ECS(2)/2016 Malpractice enquiry of Nov/Dec16 exams
11-01-17 BTE/11/ECS(2)/2016 Exam fee application
11-01-17 BTE/11/ECS(2)/2016 Surrender of results of Nov/Dec16 exams
11-01-17 BTE/11/ECS(2)/2016 Revaluation and photo copy of Nov16 exams
11-01-17 BTE 19 EAP 2016 Diploma Results on 12-01-2017 at 4 pm
02-01-17 BTE/29/EFS/2016-17 Stationary for April/May 2017 exams-Reminder1
29-12-16 BTE/11/ECS(2)/2016 Action on absentees for Nov/Dec 2016 Valuation
27-12-16 BTE/11/ECS2/2016 Procedure to be followed at Decentralized Valuation centres
26-12-16 BTE/08/EFS/2016-17 Principals to give explanation for making answer booklets Unusable with ATS seal in Nov/Dec16 exams
22-12-16 BTE/11/ECS(2)/2016 Action on absent valuators
20-12-16 BTE/11/ECS(2)/2016 Meeting Notice for board members on 21-12-16
20-12-16 BTE/11/ECS(2)/2016 Directions to Valuers