ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ English

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯೋಜಿತ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಧಾರಿತ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ಬದ್ದವಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯು 81 ಸರ್ಕಾರಿ, 44 ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು 170 ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು, 11 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು 6 ಜೂನಿಯರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

DTE Studio Channelಡಿಪ್ಲೋಮ ಪ್ರವೇಶ 2017-18 ಪೋರ್ಟಲ್


ಸರ್ ಎಮ್. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯರವರ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳು

cmem2

e e gi sh e

2017ರ ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸರಬರಾಜಾದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಫ್ರೀ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಇ-ಸುದ್ಧಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

"Professional Practices and Life Skills" ವಿಷಯದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ-ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ರಾಯಚೂರು ನಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ/ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಮೈಸೂರು ನಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ/ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಿಯೋಜನೆ FDP-147 ಮತ್ತು FDP-203 to 205

ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟೀವ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಕುರಿತು

ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ -ಫೋರ್ ಮೆನ್

ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ -ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್

ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ -ಸಹಾಯಕ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್

ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ -ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್

ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ -ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್

ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ -ಹೆಲ್ಪರ್

ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ -ಎಸ್‌ಡಿ‌ಏ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆನೋ

ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ -ಎಫ್‌ಡಿ‌ಏ

ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ -ಸೂಪರಿಂಡೆಂಟ್ಸ್

ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ -ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್

ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ -ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು -ನಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ -ನಾನ್ -ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆ 2018 ನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅಂದಾಜು ದರಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ

NBA ಯಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ

ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

"VERILOG lab" ವಿಷಯದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ-SJP ಬೆಂಗಳೂರು

Deputation of staff for STTP on FDP-201 and 130 from 15-01-18

2018 ರ ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯ ಪರಿಣಿತರ ದ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

2018 ರ ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ತಿವೆ ತರಗತಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ "41 ನೇ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ " ವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ "ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ " ತಾಂತ್ರಿಕ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ಸಂಭಾವನೆ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು RTGS /NEFT ಮುಖಾಂತರ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ್ನು ಈಮೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಶ್ರೀ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಿಶೇಷ ರಜೆ ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಬಿ‌ಎಮ್‌ಎಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಟ್ಟಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ /ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್/ಜೆ‌ಟಿ‌ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಮಾಹೆವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗ

ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

HK ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ JTS/ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ / ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು

Promotion of Digital Payment

08-01-2018 ರಿಂದ BMS ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

12-01-2018 ರಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು

National Teacher's Congress ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು

05-01-18ರಂದು ಎಚ್‌ಕೆ‌ಇಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನ

ಉಚಿತ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ- 03-01-18

ಎನ್‌ಐ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಆರ್ ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಕೊಂಡಿ

ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

Schedule Laptop distribution according to Hon'ble CM's tour schedule at Districts

Laptop distribution by Hon'ble CM at Banquet Hall, Vidhana Soudha and by District Ministers at other Districts

CE ವಿಭಾಗದ ಸರ್ವೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿರುವ SC /ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ನೌಕರರುಗಳ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂಗಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ SC /ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 04-01-2018 ರ ಒಳಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ /ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್/ಜೆ‌ಟಿ‌ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಮಾಹೆವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

NSS ಸ್ವ-ಆರ್ಥಿಕ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು/ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಅನುದಾನ ಪೂರ್ವದ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ

ಸಿವಿಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮನ್ ಶಿಪ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ

2017 ರ ನವೆಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ NSS ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು /ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಎಸ್‌ಜೆ (ಸರ್ಕಾರಿ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

2017ರ ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ತಿಸ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ

Action Against Ragging Menace

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ 02,04 ಮತ್ತು 06ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ಬಗ್ಗೆ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು- 21-12-17

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಗಳ Post Delivery ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ

ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-19-12-17 & 20-12-17

ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ -ಸಹಾಯಕರು

"Information for All" ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕೆ‌ಪಿ‌ಎಸ್‌ಸಿ ಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ (HK) ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ

ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮಂಥನ್ -2018 ಸ್ಪರ್ಧೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ 167ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-18-12-17

ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ/ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ವೇತನ /ರಜೆ ನಗದಿ ಕರಣ ಬಗ್ಗೆ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಏ‌ಐ‌ಸಿ‌ಟಿ‌ಇ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-15-12-17,16-12-17 & 17-12-17

2017 ರ ನವೆಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ

2017ರ ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-14-12-17

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-12-12-17& 13-12-17

ಜೆ.ವಿ ಮಂಡಲ್ಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮಿತಿ ಬಗ್ಗೆ

ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 2ನೇ ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ UCs-ನೆನಪೋಲೆ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-11-12-17

ಕಛೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-08-12-17 & 09-12-17

2017 ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

2017 ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪರಿವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು

2017 ರ ನವೆಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿ‌ಎಸ್/ಸಿ‌ಓ/ಡಿ‌ಸಿ‌ಎಸ್ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಜ್ನಾನ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ವಿವರ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-07-12-17& 08-12-17

ಐ‌ಟಿ‌ಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ

ಐ‌ಟಿ‌ಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಭತ್ಯೆ ಯನ್ನು RTGS/NEFT ಮುಖಾಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪದವಿ ಹಾಗು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಕಲಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಬಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-05-12-17

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-04-12-17

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-03-12-17

CDTP/CCTEK/PMKVY ಯೋಜನೆಯಡಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-30-11-17

2017 ರ ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-29-11-17

ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆ -2018 ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು-ನೆನಪೋಲೆ

ನಿರ್ದೇಶಿಕೆ 2018 ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿಸಲು ಕೊಂಡಿ

ವಾಹನ ಚಾಲಕ ವೃಂದದಿಂದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವ ನೌಕರರು ಹೊಂದಬೇಕಾದ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-28-11-17

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ವೃಂದದ ನಾನ್ -ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗವಾರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-25-11-17ರಿಂದ 27-11-17

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ವಿಭಾಗದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಾನ್-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಾನ್-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟ