ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ English

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯೋಜಿತ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಧಾರಿತ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ಬದ್ದವಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯು 82 ಸರ್ಕಾರಿ, 44 ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು 170 ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು, 11 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು 9 ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು 6 ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಲಾಖಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಚಾನಲ್

ಹೈರ್-ಮೀ ನೋಂದಣಿ ಕೊಂಡಿ

42ನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ

ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ

 


cmks1

e e sh e

Reval Photocopy NovDec2018Exam

Result 23012019 NovDec2018

Last chance for C03 non eq in AprilMay2019 Exam

Fee notification for CIPET AprilMay2019 Exam

Fee notification AprilMay2019 Exam

Exam Appl form Kannada

ಫೆಬ್ರವರಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ 2017 -18ರಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2017-18 ಮತ್ತು 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾ / ಮತೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಕುರಿತು

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಡೆಲಿವರಿ ಚಲನ್ ಕಳಿಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ 169ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಭೆ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಿ‌ಸಿಟೆಕ್ ಉಪಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸುವ ನಡೆಯುವ ಆಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಬಗ್ಗೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಬಗ್ಗೆ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸಂಯೋಜನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

ಎಸ್‌ಸಿ‌ಪಿ/ಟಿ‌ಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ -ಇಂದೇ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡವರ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು / ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಕುರಿತಂತೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಆದೇಶ

"ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ತಡೆ " ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ

FDP-177 ಮತ್ತು 181 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ

ಎ ಸಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೆಳೆಯಲಾದ ಮೊತ್ತಗಳಿಗೆ ಎನ್‌ಡಿ‌ಸಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರೋಸ್ಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಕೆ‌ಜಿ‌ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಬಗ್ಗೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಬಗ್ಗೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು

42ನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ 2018 -19ರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ

Principals of all the Govt Engineering colleges /Polytechnics are informed to enter the details of equipment / furnitures required for their institution in google form sent to their email -Most urgent

ನಿಗಮ ಮಂಡಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೌಕರರ ಜಿ‌ಪಿ‌ಎಫ್ /EL ನಗಧಿಕರಣ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸೊರಬ ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಬಗ್ಗೆ

NDC ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲು ಸಹಿ ಮಾಡಿಸಿ ಖಜಾನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

PD ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೀಡದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರೋಸ್ಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2019-20 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಾನುಮೋದನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಬಂದ AICTE ಯ SAC ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ

2017-18ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ / ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ / ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

16th and 17th of january 2019 SAC meeting scheduled at AICTE regional office, Bangalore

ಅತಿ ಜರೂರಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ / ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು / ಜೆ‌ಟಿ‌ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಿ‌ಡಿ ಖಾತೆ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಡಿ‌ಎಸಿ‌ಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡವರ ಪಟ್ಟಿ

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

AICTE approval process 2019-20 Quality Education Mandate ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ / ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು / ಜೆ‌ಟಿ‌ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಿ‌ಡಿ ಖಾತೆ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು ದಿನಾಂಕ 01-01-2019 ರಿಂದ ಇಲಾಖಾ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

42ನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ 2018-19 ರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

Public notice for approval process 2019-20

In connection with AICTE Approval Process 2019-20, all Engineering Colleges & Polytechnics need to fill "Quality Education Mandate" online form from 04-01-2019 to 11-01-2019.This is one of the mandatory activities all the institutes need to do prior to Approval Process 2019-20, failing which institutes will not be allowed to apply for Approval Process 2019-20.

ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆ Directory -2019 ತಯಾರಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು

ಡಿ‌ಆರ್‌ಆರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡವರ ಪಟ್ಟಿ

ಜೆ‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡವರ ಪಟ್ಟಿ

ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ತರಗತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ 2019

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ 169ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು

FDP-170 ಮತ್ತು 173 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ

2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತದ ಎಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

2018 ನವೆಂಬರ್ / ಡಿಸೆಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ

ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಧ್ವಜ ದಿನಾಚರಣೆ 2018 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಧ್ವಜ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

DTE ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು 10 ವರ್ಷದ ಸಾಧನ ವರದಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು

ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2368/2011 - ಬಿ ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರರು ವಿರುದ್ದ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ / ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಅನುಚ್ಛೇದ 371 ಜೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ "ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು

ಪರೀಕ್ಷೆ ಶಿಭಿರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುತ್ತೋಲೆ 2

ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುತ್ತೋಲೆ 1

Disaster Management and Sustainable Development ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಬದಲಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನಡೆಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಎನ್.ಐ.ಟಿ.ಟಿ.ಆರ್ ಚೆನ್ನೈ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವದಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು . Click here

ಉಗಾಂಡಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕಳಿ ಸಿರುವ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪತ್ರ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀ ಗಾರ್ಡ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇ -ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಡಿ ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏಜೆನ್ಸೀ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ effective training and teaching ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

2018 ನವೆಂಬರ್ / ಡಿಸೆಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಿದ್ದೋಲೆ

ಡಿ. ಆರ್ .ಆರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಬಗ್ಗೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಬಗ್ಗೆ

2018 ನವೆಂಬರ್ / ಡಿಸೆಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿ ತಿದ್ದೋಲೆ

01-04-2006 ರಿಂದ 30-06-2018 ರವರೆಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಎನ್‌ಪಿ‌ಎಸ್ ನೌಕರರ ನಿಯತ ಕಾಲಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಎನ್‌ಪಿ‌ಎಸ್ ನೌಕರರ ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿಸಲು ಕೊಂಡಿ

ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ

2018 ನವೆಂಬರ್ / ಡಿಸೆಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯ-2

2018 ನವೆಂಬರ್ / ಡಿಸೆಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯ-1

ಎಸ್‌ಜೆ ( ಸರ್ಕಾರಿ ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಬಗ್ಗೆ

2019ಏಪ್ರಿಲ್ /ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣವನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗಕಳುಹಿಸಲಾದ ಇ -ಮೇಲ್ ತಕ್ಷಣವೆ ನೋಡುವುದು

2018 ನವೆಂಬರ್ / ಡಿಸೆಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ

ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ / ಅನುದಾನಿತ / ಖಾಸಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ 2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಾನುಮೋದನೆ ( AICTE Approval Process ) ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಡಾ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿಯವರ ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ 2008 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2019 ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾ ಮತ್ತು ಪರಿಮಿತ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ -Unnat Bharat Abhiyan

ರಿಕೋ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ಕಾಟ್ರಿಜ್ ಸರಬರಾಜು ಬಗ್ಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 15

SJP ,Bangalore presented properly to AICTE scrutiny committee and they got approval for 2019-20.All principals should follow SJ(Govt) Polytechnic's model for AICTE approval

42ನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ 2018 ದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ Recipient ID Register ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ -ನೆನಪೋಲೆ-4

BSNL Regional Telecom Training Centre , ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ Inplant ಟ್ರೈನಿಂಗ್ (ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ತರಬೇತಿ ) - ಮಾಹಿತಿಯನ್ನುವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು.

MCE, ಹಾಸನ ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡವರ ಪಟ್ಟಿ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಐ‌ಟಿ‌ಐ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಐ‌ಟಿ‌ಐ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ

ಎಲ್ಲಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ / ಜೆ‌ಟಿ‌ಎಸ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ವಿಧಾನ ಸಭೆ /ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಮತ್ತು ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರ್ಕುತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ AICTE, ನವದೆಹಲಿ ,ಇವರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಇ -ಮೇಲ್ ತಕ್ಷಣವೆ ನೋಡುವುದು.

ಎಲ್ಲಾ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ / ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ / ಜೆ‌ಟಿ‌ಎಸ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಿಜ್ವಾನ್ ಆರ್ಷದ್ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ಅತೀ ತುರ್ತು

ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 2005 ರ ನಂತರ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 14

2018 ನೇ ಸಾಲಿನ 02.04.ಮತ್ತು 06 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ

ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 13

ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ / ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್/ ಜೆ‌ಟಿ‌ಎಸ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ/ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಅತೀ ತುರ್ತು ಇಂದೇ 07-12-18

ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸ್ ಬೋಧಿಸಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಐ‌ಸಿ‌ಟಿ‌ಇ , ನವದೆಹಲಿ ರವರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

2018-19 ನೇ ಕಛೇರಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಗದ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಸಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 12

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ತರಬೇತಿ ವಿಷಯ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಬಿ‌ವಿ‌ವಿ‌ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಭೇತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಟ್ಟಿ

ಜಿ‌ಪಿ‌ಟಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ದವರು ಸೃಜಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ sreenivasa.ms@gmail.com ಇವರಿಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಸೃಜಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಇತರೆ ಸಂಸ್ತೆಗಳು ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೃಜಿಸಬಹುದು ಜಿ‌ಪಿ‌ಟಿ ಬಂಟ್ವಾಳ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 11

ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್/ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಬೂಬು ನೀಡದೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೃಜಿಸಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು

ಇ &ಇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ಸದಸ್ಯರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಿದ್ದತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 10

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ11

ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಎಸ್.ಬಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ10

15CE33T ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕುರಿತು

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಐಎಎಫ್ ನೇಮಕಾತಿ rally ಕುರಿತು

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 9

ಅತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಹಂತದವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 8

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವ್ಯೆದ್ಯಕೀಯ ಹಾಜರಾತಿ ನಿಯಮಗಳು

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಬಗ್

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ9

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 7

ಸುರೇಶ್ ಎನ್.ಓ.ಸಿ.

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 6

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 01-07-2019 ರಿಂದ 30-06-2020 ರ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋನೀವ್ರತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಕುರಿತು

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣವನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 5

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿತೆಕ್ಕಿಕ್ , ಮ್ಯೆಸುರು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್.ಐ.ಟಿ.ಟಿ.ಆರ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 4

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 3

ಸರ್ಕಾರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾರ, ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಮತ್ತು ಗರ್ಡ್ ಗಳ ಭತ್ ಪಾವತಿಸಲು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಕೆ 2203-00-105-0-01-034ರಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ

ಸರ್ಕಾರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಕಾಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ

ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ booklets ಕವರ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಕವರ್ ಗಳನ್ನು ಬಂಡಲ್ ಮಾಡಲು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು

ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್. ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಿ ಅನುಮೂದನೆ ನೀಡತಕ್ಕದು

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೃಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎನ್‌ಐ‌ಸಿ ಯನ್ನು ಇ-ಮೆಲ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಪತ್ರದ ಮುಖೇನ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಾರದೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಗಿದೆ

ಎಂ.ಸಿ.ಇ ಹಾಸನ ಇಲ್ಲಿ TEQIP- Phase IIIನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ 06ನೇ ಪರಿಷ್ರ್ಕ್ಮತ ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪವರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುವ ಇನ್ಪ್ಲಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಭಾಗ್ಗೆ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 2

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ8

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ7

20-11-2018ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ

ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ದ್ವಜ ದಿನಾಚರಣೆ 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮತ್ತು ವಾಹನ ದ್ವಜಗಳ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ6

ಬಿ ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣದಂತೆ ಹಿಂಬಡ್ತಿ / ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊದಿರುವವರ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ5

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 1

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ4

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಥಿಯರೀ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ3

ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

42ನೇ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ 2018

ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ2

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ1

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಏ‌ಐ‌ಸಿ‌ಟಿ‌ಇ ಮ್ಯಾಂಡೆಟ್ಸ್ -Academic Reforms in TEQIP-III

ಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಎಸ್‌ಜೆ (ಸ ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ- ಫೋಟೋಗಳು

CDTP, CCTEK, PMKVY ಯೋಜನೆಯಡಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ / ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವಿರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

PMKVY Link   https://goo.gl/forms/97gV3gY0d30hFSds2
CDTP Link     https://goo.gl/forms/FbjbUSCz5VxxSO473
CCTEK Link    https://goo.gl/forms/CCIvr963jgYStaTk1