ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ English

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯೋಜಿತ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಧಾರಿತ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ಬದ್ದವಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯು 81 ಸರ್ಕಾರಿ, 44 ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು 170 ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು, 11 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು 6 ಜೂನಿಯರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

DTE Studio Channel


ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ 2018-19new

HireMee Registration Link


cmks1

e sh e

Evening Diploma Application Date Extension in Govt.Polytechnics2018-19

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು- 25-05-18

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

28-05-2018 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಕುರಿತು

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪರಿಷ್ರ್ಕತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು- 24-05-18

SC/ST ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2017-18 ಸಾಲಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯತಿ ಬಗ್ಗೆ

HRMS ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಮೋಷನ್/ಡಿಮೋಷನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು- 23-05-18

ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ,UCs statement ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ಅತಿ ಜರೂರು

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಎಸ್‌ಬಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ-ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಗೋಮಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಭರತೆೇಶ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಮತೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು- 22-05-18

GFTI, ಹೆಸರಘಟ್ಟ,ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪತ್ರ

ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

Medical Electronics 15EC63A ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕುರಿತು

Principals of Government and Aided Polytechnics identified for document verification are hereby informed to collect the Diploma Admission Application fees (Rs 100 - General Category & Rs. 50 for SC/ST/Cat-1) from candidates today. A separate circular will be issued soon.

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು- 21-05-18

JSS ವಿಕಲಚೇತನ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಮೈಸೂರು ಗೆ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ

ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು

2018 ಮೇ/ಜೂನ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

15CE33T ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಬಗ್ಗೆ

2018 ಮೇ/ಜೂನ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ

AICTE approved institutions for 2018-19 in karnataka

ಹಿಂಬಡ್ತಿ /ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಕಡತದ ಕವಚಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಆಹ್ವಾನ

ಹಿಂಬಡ್ತಿ /ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾರ್ಯವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ಈ ದಿನವೇ

2018 ಮೇ/ಜೂನ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ CS/CO/DCS ಅವರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 2 ನೇ ಹಂತದ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ

2018 ಮೇ/ಜೂನ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗ

ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ಸದಸ್ಯರು 22-05-18 ರಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ

2018 ಮೇ/ಜೂನ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ CS/DCS /CO/Invigilators ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು

ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

ಮೇ/ಜೂನ್ 2018 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು

ಮೇ/ಜೂನ್ 2018 ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

2018 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಪ್ರಥಮ ಸಂಜೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ (ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ) ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ

ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ

ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಸ್ವ-ಇಚ್ಚೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

BE ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ‌ಸಿ ಕ್ಯಾಮರ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ-2018 ಮತದಾನದ ದಿನದಂದು ರಜಾ ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2018ರ ಮೇ/ಜೂನ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

Submission of UC,SOA,PPR and photographs for grants released upto 2017-18 under the centrally scheme-Most Urgent

2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಐ‌ಟಿ‌ಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು

ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಖಾಯಂ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ವಿವರ HRMS ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ನೆನಪೋಲೆ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು AICTE ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ ಆರ್ . ರಾಗಿಣಿ ರವರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

CDTP ಯೋಜನೆಯ 2009-10 ರಿಂದ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನವೆರಗೆ UC's,SOA ಮತ್ತು PARಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2018 ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಿರುವ ಕುರಿತು

ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2018 ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ

ಥಿಯರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಕೊಂಡಿ

ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು

ಸಂದೀಪನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದವಿದ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಹಿಂಬಡ್ತಿ /ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿರುವ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಬಗ್ಗ

ED/098/TPE/2018 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಶುಲ್ಕದ ಡಿ‌ಡಿ ಯನ್ನು SBI ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2203-00-105-0-01-034 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ

ರಿಕೋ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ಕಾಟ್ರಿಜ್ ಸರಬರಾಜು ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನದ ಬಗ್ಗೆ

2018 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ E &C ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ/ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ Email ವಿಳಾಸ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರೂಪ್ -ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರರೋಗಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಹಿಂಬಡ್ತಿ /ಮುಂಬಡ್ತಿ -ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವೃಂದ

ಹಿಂಬಡ್ತಿ/ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ -ಎ ವೃಂದ

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2018 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ

2018 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬೋರ್ಡ್ ಚೆರ್ಮನ್ ಗಳ ಇ-ಮೇಲ್ ID

Despatch of Practical Exam MLs and Booklets April-May2018

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ

2018 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 2

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

Admission notification for JTS Private for the year 2018-19

RTI 2005 ರ ನಿಯಮ 4(1)A ರನ್ವಯ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿಷಯ ಪರಿಣಿತರ ಹಾಜರಾತಿ

RTI 2005 ರ ಅನುಸಾರ 01-04-17 ರಿಂದ 31-03-18 ವರೆಗಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

RTI 2005 ರ ಅನುಸಾರ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1) ಎ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ JTS ಪ್ರವೇಶ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

2018 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ ಮೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ BTELinx ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿಷಯ ಪರಿಣಿತರ ಹಾಜರಾತಿ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನಕ್ಕೊಳಪಡುವ ಪಾಲಿಕೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಿಗೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸಂಯೋಜನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

2018 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ ಮೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕುರಿತು

Feed back on ON-Line Interactive classes from students and staff

Link to send feedback on On-Line Interactive classes

2018 ರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಿ‌ಟಿಇಲಿಂಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

2018 ರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವಿವರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

2018 ರ ಸಾಲಿನಿಂದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ BE (ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ) ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ KEA ನಡೆಸುವ DCET ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಸಿರಾಮಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ

ಹೈ-ಟೆಕ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿ‌ಜಿ‌ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2018ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ-2018 ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸೆಕ್ರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ

ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2018 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗೆ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಆನಂದ ಮಾರ್ಗ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಕೋಲಾರ (ಜಿ) ಯಲ್ಲಿ ಐ‌ಎಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬೀದರ್ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಸುಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ AICTE ನವದೆಹಲಿ ರವರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು

Quotations invited for CISCO - C892FSP-K9 Gigabit Ethernet security router with SFP

HireMee Registration ಕೊಂಡಿ

ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದಿಕರಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ 2018

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

CDTP, CCTEK, PMKVY ಯೋಜನೆಯಡಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ / ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವಿರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

PMKVY Link   https://goo.gl/forms/97gV3gY0d30hFSds2
CDTP Link     https://goo.gl/forms/FbjbUSCz5VxxSO473
CCTEK Link    https://goo.gl/forms/CCIvr963jgYStaTk1

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

27-03-18ರಂದು ಎಸ್‌ಜೆ‌ಪಿ ,ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ State level computer fest-TEKBIZ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ NSS ಘಟಕಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ/ಸೇವಕಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು

ಪರೀಕ್ಷಾ ಜರೂರು 2

ಪರೀಕ್ಷಾ ಜರೂರು-1

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ-ಅತ್ಯಂತ ತುರ್ತು

Link to send information on Department vehicals