Welcome To DTEಕನ್ನಡ
The Directorate of Technical Education ensures a planned development of technical education in the state consistent with the policies of State and the Nation. The department is committed to provide need based, quality technical education and professional human resources to the industry, business and community. The Department manages 81 government, 44 aided and 170 private polytechnics, 11 govt Engineering Colleges and 6 Junior Technical Schools.

Important NoticeDiploma Admission 2017-18 PortalDiploma Admission 2017-18 new

Notification and application for 2017-18 for SSLC based candidates new

Data entry and formats

Register for Life skills training

Click Link for exam stationary indent

cmem2

e e gi sh e

STTP at NITTTR, Chennai and Bengaluru

Link to Register for STTP at NITTTR Chennai and Bangalore

NOC to Lecturers

Life Skills half yearly time table program for Polytechnics and engineering colleges

Submitting report to govt. on Challenge Fund plan

Administration of Fine Arts institutions to collegiate department

Send missing performance reports

List of participants for STTP at DRR Polytechnic ,Davanagere

NOC to Lecturers/system analyst

Admission approval and state govt. recognition for various GPTs for 2017-18

Final casual Admission round-3 for ITI lateral entry

STTP on FDP-59 ರಿಂದ FDP-62

Change in the dates for fees submission for Nov/Dec17 exams

Coducting environmental programs

NSSP 18-07-17 -Meeting Notice

NOC to Lecturers

Notification and application for 2017-18 for SSLC based candidates

NOC

List of participants for STTP at BMSCE, Bengaluru

Private Polytechnics admission date extended

NOC

Program on inner Engineering with Sadhguru

Life skills and councelling services from 17-07-17

Register for Life Skill Training

Corrigendum to RTI Authority

Rules to be followed for trainings by CCTEK

STTP programs run by CCTEK ೆ

List of paticipants for STTP at SJP, Bengaluru

Participating in STTP at SJP ,Bengaluru

April/May 2017 Revaluation results date

Submit sports fund

2,4 & 6 Sem Diploma students Date Extension for Admission,Repeaters in govt & Aided evening polytechnics in 2017-18

Admission approval and state govt. recognition for aided polytechnics in 2017-18

Govt. permission to start SLT polytechnic from 2017-18

NOC

STTP at SJ(Govt),polytechnic Bengaluru

STTP on FDP-53 to FDP-58

Forwarding PAR for 2014-14 and SOA, PAR and UC's for 2016-17

Apply for Revaluation after taking photo copy of April/May17 answer paper.

Stationary indent for 2017 November/December exams

Click Link for exam stationary indent

Admission date in evening private polytechnics extended

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು LMS/FMS ತಂತ್ರಾಂಶದ live site ಮೂಲಕ ಮಾಡುವುದು

Seat selection Schedule For ITI Based 3rd sem /2nd year(Through Lateral Entry)diploma for Round 1 & 2 

Library science admission date extended

Release of 3rd instalment towards construction of Womens'hostel

Seat schedule dates for 3rd, 4th and 5th round admission

ಸಂಜೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

NBA scorecard format to polytechnics

Submit bank details to credit exam work allowances

BVVS polytechnic, Bagalkot-STTP List of participants

NSS Financial Expenditure and Activities report for 2016-17

Minority status extension to Anjuman Polytechnic, Hubli

Life skill training from 10-07-17

Register for Life Skill Training

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಶ್ಮಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಭೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲುಅನುಮತಿ ಬಗ್ಗೆ

ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ -NBA ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾದಿಸೂಚನೆ

"ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಜಾನಪದ " ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2017-18 ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ

2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಶಿಬಿರದ ಕುರಿತು

2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

BTE ಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ

Second round seat selection schedule dates for first year Diploma

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮಾನ್ಯತ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

2017 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿಚಾರಣೆ

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ITI ಪಾಸಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಕುರಿತು

I Create India ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮಹಿಳೆಯರ ದೂರು ನಿವಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ

STTP at BMS college of Engineering

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ

2017 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ

List of participants for STTP at GPT ,Raichur

STTP on FDP-36 to FDP-43

2017-18 3rd & 5th Sem Diploma students Transfer,Date Extension for Admission in Private Polytechnics

2017-18 3rd & 5th Sem Diploma students Transfer,Date Extension for Admission in Govt & Aided Polytechnics

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ

2017 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ

Date extension circular and Revised Time table for ITI Based diploma 2nd/3rd Sem diploma Courses for Govt & Aided Polytechnics for the year 2017-18

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮರ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು

NSS ತರಭೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ

ಕಛೇರಿ ಬಳಕೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಸಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

Re Schedule for seat selection-Time table

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ವೈ ಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರ.ಸಂ 1797 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2017 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಿದ್ಧತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ಸಂಭಾವನೆ/ಪ್ರಯಾಣ/ದಿನ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು RTGS/NEFT ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

2017 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿಚಾರಣೆ ಸಭೆಯ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ

NITTTR ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

Register for FDPs at Chennai & Bengaluru

2017ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

NBA ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮಾನ್ಯತ ಸಂಬಂಧಿ NBA ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ITI ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ

ITI ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ

ಸಂಜೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ

STTP at GRWPT, Shimoga

NSSP 27-06-17 ರ ಸಭಾ ಸೂಚನ ಪತ್ರ

2017ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ತಿಸ್ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು

ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2017 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ /ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುರಿತು

ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ Faculty Development Program

STTP on FDP-24 and 34

Fee structure for Diploma courses for 2017-18

BVVS ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಭೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

CIPET ಮೈಸೂರು-ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಹಿಂದಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017 ಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಜಿ

ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೊಂದಾಯಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2017ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

21-06-17 ರಂದು ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ

ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ತೆಗಳಿಗೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೋರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶ ನಿಗದಿ ಬಗ್ಗೆ

Karnataka general provident Fund Rules 2016

National Green Skills Conference

National Digitisation Campaign on Digital Transactions

PGCET-2017 ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪತ್ರ

ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು/ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು/ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ 166ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಭೆ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನಾಹುತ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿದುರಂತ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

Calender of Events for 2017-18

ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು/ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಗಾಂಧಿ ಭವನ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಯವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

'Sarang Institute of Polytechnic' ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

List of Participants for STTP at GEC,Haveri

Monitoring of issue of RuPay card