ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ English


SPS Circulars

Date
DTE Order No.
Subject
29-12-17 DTE 01 SPS (1) 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿರುವ SC /ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
28-12-17 DTE 01 SPS (1) 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ SC /ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 04-01-2018 ರ ಒಳಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
21-12-17 DTE 01 SPS (1) 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಗಳ post Delivery ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ
18-11-17 DTE 21 SPS 01 2017 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಪಿ/ಟಿ‌ಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
    Instructions and steps to connect to DTE studio
21-10-17 DTE/01/SPS(1)/2016-17 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರುಗಳು 25-10-17 ರಿಂದ 28-10-2017 ರವರೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಔಟ್ ಮೂಲಕ ವಿಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
    Technical Specifications of Laptops for SC/ST Students
16-10-17 DTE 01 SPS 01 2016 Forms and statistics on laptops to SC/ST students
13-10-17 DTE/01/SPS(1)/2016-17 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರುಗಳು 16-10-17 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
16-09-17 DTE 01 SPS 01 2017 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
14-09-17 DTE 05 stores 2017 ಕಛೇರಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಗದ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಸಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
04-08-17 DTE SPS 01 2015 ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
01-08-17 DTE SPS 01 2016 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ SC/ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
27-07-17 DTE 295 SPS(1) 2008 ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಬಗ್ಗೆ
23-06-17 DTE 05 stores 2017 ಕಛೇರಿ ಬಳಕೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಸಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
24-06-17 DTE 06 SPS(1) 2017 ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ವೈ ಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರ.ಸಂ 1797 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
31-05-17 DTE 06 SPS(1) 2017 ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿ ಕುರಿತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿನಾಯಿತಿ ಬಗ್ಗೆ
26-05-17 DTE/03/Stores/2017 Quotation for printing Annual report of 2016-17
07-04-17 DTE 01 RIP(2) 2017 ವಾರ್ಷಿಕ ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
10-04-17 DTE 01 SPS(1) 2016 ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ SC/ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
02-02-17 DTE 295 SPS(1) 2016 LA Question on Biometric Attendance - Reply immediately
04-11-16 DTE 02 SPS(2) 2016 Issue of Educational materials to SC/ST students and furntures under SCSP/TSP program
28-08-16   Complete Tendering Process in e-procurement portal
27-10-16 DTYE 03 SPS(1) 2015 Infrastructure deployment to Govt.Engineering colleges
    Additional list of toolkits to SC/ST students
    List of Polytechnics and Engineering colleges should send the SC/ST student details immediatly in the given format. 101, 106, 107, 111, 125, 131, 132, 139, 140, 148, 151, 156, 157, 161, 168, 171, 176, 180, 184, SKSJTI and GEC Hassan.
18-10-16 DTE 02 SPS(2) 2016 Issue of Instructional materials to SC/ST students and Furntures to institutions
14-10-16 DTE 03 SPS(1) 2016 Equipment details to be submitted today (14-10-16)-Very Urgent
03-10-16 DTE 07 SPS(1) 2016 Mention category (SC/ST) in Educational material for Principals meeting
03-10-16 DTE 07 SPS(1) 2016 Educational Material for SC ST students and Furniture details - Principals meeting on 06-10-2016
29-09-16 DTE 03 SPS(1) 2016 Stock Monitoring System for GECs and GPTs
10-08-16 DTE 03 SPS(1)2015 Stock Monitoring System for GECs and GPTs
26-07-16 DTE 02 SPS(1) 2016 Report on purchase details to Audit General
06-07-16 DTE 02 SPS(1) 2015 Purchase details during 2013-14 to 2015-16 to AG
09-12-2015 DTE 01 SPS(1) 2014-15 Survey for Implimentation of JNANASANGAMA
    Star Marked L A Question 4263
    Procurement details for LA Question 4329
09-11-2015 DTE 02 SPS(1) 2014-15 Purchase of computer ,printers in new Govt.polytechnics
     
18-08-2015 DTE 03 SPS(1) 2015 Implementation of Web based Bio-metric attendance system
01-08-15 DTE 03 SPS(1) 2015 Purchase reports to CAG
17-04-15 DTE 03 SPS(1) 2015 Web Based Biometric Attendance System
08-04-15 DTE 01 RIP(2) 2015 Stock Verification 2015
23-02-15 DTE 03 SPS(1) 2014 Procurement of Civil Engg Equipments at Govt Polytechnics and Govt Engg colleges
21-01-15 DTE 21 SPS(2) 2014 Book Bank scheme for Engg Colleges and Polytechnics
26-11-14 DTE 02 SPS(1) 2014 Details of SC ST students in first Sem in Govt Engg Colleges
27-08-14   Tender Committee meeting on 02/09/2014
    Library and Furniture details
    Laboratory Equipments requirements of Govt Engg colleges to be filled by 24/07/2014
    Laboratory Equipments requirements of Polytechnics to be filled by 24/07/2014
06-08-13 DPAR 46 EFD 2013 Unserviceable of Computers and Peripherals
27-03-14 DTE 274 SPS 2 2013 Details regarding Hostel food expenses
05-03-14 DTE 110 EPS(2) 2013 Budget release for SCT / TSP
01-03-2014 DTE 110 SPS(2) 2013 Purchase of Equipments & Books for SC/ST
31-01-14 DTE 20 SPS(1) 2013 Preparation for Equipments Purchase
29-01-2014 DTE 110 SPS(2) 2013 SCP/TSP Proposals to be submitted
07-12-2013 DTE 118 SPS(1) 2013 Requirement of Equipments for Polytechnics and Engg Colleges

22-10-2013

DTE 70 SPS(2) 2013 Expenditure from various components in SPS
30-09-2013 ED 29 Misc 2013 Publication of Tenders in Tender Bulletin
30/08/2013 DTE 01 RIP(2) 2013 Stock Unserviceable reports
06-08-2013 DPAR 46 FD 2013 Lifespan of Computer and Peripherals
01-08-2013 DTE 295 SPS(1) 2008 Purchase guidelines
30-05-2013   Equipments details required immediately
29-01-2013 DTE 270 SPS(!) 2012 Procurement of Digital Communication kit
20-12-2012 DTE 05 ATS(1) 2011 Apprenticeship Online Registration
19-12-2012 DTE 01 SPS(2) 2011 SCP TSP for Fine Arts Colleges
19-12-2012 DTE 01 SPS(2) 2011 SCP TSP for Polytechnics & Engg Colleges
18-12-2012 DTE 225 SPS(1) 2012 Procurement of EC and Mech Equipments
14-12-2012 DTE 218 SPS(1) 2012 Procurement for Engg Colleges
04-12-2012 DTE 27 SPS(2) 2012 Details of Purchase during the last five years
31-07-2012 DTE 20 SPS(1) 2012 Implementation of Biometric Attendance
23/12/2011 DTE 05 SPS(1) 2011 Meeting on Engg college equipments Tender
27-01-2010 DTE 295 SPS(1) 2008 Purchase Procedure