ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ English


ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ

Information for Students

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಂಡಿಗಳು Study Links

ಮಾಹಿತಿಗಳು Informations

Web Programming lab Manual

Web lab tutorial part-1

Web lab tutorial part-2

e-Content/Edusat classes

http://www.nptelvideos.in

https://ndl.iitkgp.ac.in

https://ocw.mit.edu

Learning Resources

 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

Apprentice Mela in 2019-20

BSNL Regional Telecom Training Centre , ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ Inplant ಟ್ರೈನಿಂಗ್ (ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ತರಬೇತಿ )

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ ಫೋಟೋಗಳು 2017-18 State level Sports Meet Photo Gallery 2017-18

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ದ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದವರ ಪಟ್ಟಿ 2017-18 State Level Sports Meet 2017-18 Winners List

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದವರ ಪಟ್ಟಿ 2018 South Indian Sports Meet Winners List 2018

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಪ್ಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆ National Apprenticeship Training Scheme

ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ Apprentice

ಓ‌ಬಿ‌ಇ ಸಿ-15 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ OBE C-15 Curriculum 1 to 6 semester